De Russische KGB generaal b.d. Igor Prelin verklaarde recente­lijk jl. voor het Duitse televisie-programma ‘Damals’, dat de Zweedse diplomaat Raoul Wallenberg in juli 1947 op bevel van de hoogste Sovjetlei­ding is vermoord door een gifinjectie.

Prelin verklaarde tijdens de ZDF-reportage, dat Wallenberg werd vermoord omdat hij niet langer bruikbaar was in de strijd tussen de Amerikanen, de Britten en de Russen. Volgens Prelin bestonden er geheime afspraken tussen de Geallieerden met betrekking tot de Neurenbergse processen in 1946, waarin Wallenberg als chantagemiddel achter de hand werd gebruikt.

Toen de Russen Boedapest bevrijdden, was Wallenbergs missie voleindigd. Wallenberg echter, bleef in de Hongaarse hoofdstad om mee te helpen aan de opbouw van het land. Op 17 januari 1945 reisde Wallenberg naar Debrecen, naar het hoofdkwartier van Sovjet maarschalk Malinovski, de opperbevelhebber van het Rode Leger in Hongarije. Daar wilde Wallenberg zijn plannen voorleg­gen.
Sinds deze dag is Wallenberg verdwenen. De Sovjets waren op de hoogte van het feit dat de Zweedse diplomaat, zoon van de belangrijkste bankier in Zweden, contacten had met hoge nazi’s. Dat is hem noodlottig geworden.

In februari 1957 verklaarde de toenmalige Sovjet minister van buitenlandse zaken Andrej Gromyko, dat Wallenberg, die twee jaar lang in de Moskouse Ljoebljanka gevangenis had gezeten, in juli 1947 als gevolg van een hartaanval was gestorven. Geloof­waardig was deze verklaring niet. Een hartaanval op 36-jarige leeftijd? Na 1947 zijn er diverse getuigen geweest die verklaarden Wallenberg te hebben gezien.

Recentelijk zijn er nieuwe documenten vrijgekomen waaruit blijkt dat Wallenberg karweitjes opknapte voor de OSS, de Amerikaanse geheime dienst, de voorloper van de CIA.
Aan het einde van de oorlog dachten de Amerikanen na wat er verder met Hongarije moest gebeuren. Wallenberg werd opgedragen contact te zoeken met het Hongaarse verzet. Zijn arrestatie volgde ogenblikkelijk daarop en de Russen hielden hem gevangen om als pressiemiddel tegen de Geallieerden in de Neurenbergse processen van 1946 gebruikt te kunnen worden.

Volgens Prelin hadden de Amerikanen, de Britten en de Sovjets met elkaar geheime afspraken gemaakt. “Niemand zou de discutabele praktijken van de ander officieel te berde brengen. Wij zouden de hulp van Amerikaanse ondernemers aan Nazi-Duitsland tijdens de oorlog niet aangrijpen, en de Amerikanen en Britten beloofden het Molotov-Ribbentrop pakt niet ter discussie te stellen. Zou de tegenpartij zich niet aan de afspraken houden, dan zouden wij Wallenberg als getuige laten verschijnen. Gelukkig ging alles zoals gewenst en was dit drukmiddel dat wij achter de hand hielden niet langer bruikbaar”, aldus Prelin.
Volgens ‘Damals’ is Wallenberg opgeofferd aan de belangen van de koude oorlog, cynisch en zonder skrupules.

Momenteel onderzoekt een gezamenlijke Zweeds-Russische commissie wat er werkelijk met Wallenberg gebeurd is. Binnenkort wordt het rapport gepubli­ceerd.