In het Australische weekblad ‘The Bulletin’ heeft Christopher Reed geschreven over de toegenomen invloed van de godsdienst in fabrieken en kantoren in de U.S.A. Het personeel praat meer over godsdienstige onderwerpen dan voorheen. Een onderzoek heeft aangetoond, dat 95% van de bevolking zegt in het bestaan van God te geloven, terwijl 75% van hen actief bezig is met religieuze aangelegenheden. Dit blijkt echter meer het geval te zijn bij de werknemers dan bij de werkgevers, voor wie meestal geld verdienen de hoofdzaak is gebleven.

In sommige grote bedrijven heeft de directie de tendens echter belangrijk genoeg gevonden om een geestelijke adviseur (chaplain) aan te stellen, die door iedereen die problemen heeft geraadpleegd mag worden. In Dallas, Texas, is zelfs iemand op het idee gekomen een onderneming op te richten die ‘Marketplace Ministries’ heet en met vrijwilligers werkt. Van verscheidene kerken zijn hier 693 predikanten bij aangesloten. Zij bezoeken wekelijks allerlei zaken die bij hen staan ingeschreven. Inmiddels zijn dat er nu 190.

Er bestaat in de staat Atlanta een ‘Fellowship for Companies for Christ International’, die er bij directies op aandringt groepen te vormen voor Bijbelstudie en gebed. Daarvan zijn er nu al 10.000.
Er zijn boeken verschenen om mensen die hiervoor belangstelling hebben een leidraad te geven. Verschillende titels zoals ‘God is de eigenaar van mijn zaak’, ‘Gelovigen in het bedrijf’, ‘Met of zonder de kerk’ zijn in grote aantallen verkocht. Hoogleraren zoals lan Mitroff en Elizabeth Denton hebben met betrokken mensen gesproken en vastgesteld dat 60% van hen heel positief staan tegenover het geloof, maar bij voorkeur niet naar de gevestigde kerken gaan; 30% van hen vindt dat niet zo belangrijk. Allen koesterden de wens, tijdens hun werk openlijk uit te komen voor hun religieuze overtuiging, maar niet collega’s voor het hoofd te stoten.

Hiernaast bewegen zich overigens ‘spirituele zoekers’, de liberalen, die het op New Age houden en “globale spiritualiteit” aanbevelen. Veel leiders van bedrijven geven helaas de voorkeur aan hen, omdat ze bang zijn voor botsingen tussen verschillende conservatieve christelijke kerken.

Hoe dan ook, in de praktijk heeft religie bij het werk een aantoonbare gunstige uitwerking gehad op de productie van diverse bedrijven. De werknemers zijn tevreden, vriendelijker, met meer belangstelling voor het welzijn van de onderneming of de kwaliteit van wat ze afleveren. In hoeverre deze ontwikkelingen de criminaliteit in de samenleving gunstig zullen beïnvloeden, weet niemand. Men hoopt dat de geestelijke houding van de ouders zal doorwerken in de volgende generatie, maar dan zullen er heel wat televisietoestellen de deur uit moeten.

Tegelijkertijd echter zullen vaders en moeders vaker thuis moeten zijn en er geen tweede baan op na houden, zodat de kinderen hen nauwelijks te zien krijgen. Ze zijn persoonlijk verantwoordelijk voor allerlei ontsporingen. Werkgevers zullen oog moeten hebben voor de problemen en de consequenties, door persoonlijk contact met de mensen in de werkplaats. Aldus ds. Gil Stricklin van ‘Marketplace Ministries’. De juiste maatstaven komen voor in de Bijbel.