In het Engelse blad ‘Intelligence Digest’ heeft een artikel gestaan, gewijd aan de achtergrond, verbindingen, gevolgen en ineensorting van de ‘Barings Bank’, die inmiddels door de Nederlandse ING-groep op de been is gehouden.


Het hele geval is een voorbeeld van wat er in de moderne wereld van de ene dag op de andere gebeuren kan. Barings, de oudste Engelse handelsbank, leek een veilige haven voor al degenen die met financiën te maken hadden.

Er bestaat echter een belangrijk fenomeen: de schaal van rampen, dus de grootte, en daardoor de verstrekkende gevolgen. Er wordt veel geschokt en meegesleept dat onwankelbaar overeind leek te staan op allerlei gebied.

De risico’s die tegenwoordig aan allerlei menselijke activiteiten zijn verbonden zijn zo groot geworden dat uiterste voorzichtigheid geboden is. Dit geldt vanaf de kleine investeerders in aandelen tot en met de grote leiders in de politiek van diverse landen.
Men mag zich niet laten verblinden door de kans op het verkrijgen van een voordeeltje op korte termijn. Er hangt te veel vanaf, er staat te veel op het spel. Men dacht een succes te oogsten door het vredesproces in het Midden-Oosten op gang te brengen. Dat leek zoveel beter te zullen zijn dan het handhaven van een status quo. President Bush vergat dat die status quo tenminste stabiel was en vergaderde in Madrid. Vanaf dat moment begon de boel te wankelen. Aldus ‘Intelligence Digest’.
We drijven naar de kans op een atoomoorlog toe. ‘The Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, RSA) deelt die mening.

Op wetenschappelijk gebied worden even grote risico’s genomen. Men manipuleert met genen van mensen om een beter ras te krijgen met meer intellegentie en gezondheid naar men zegt. Men ‘speelt’ met het leven omdat men niet verdragen kan dat God alles in de hand heeft.
De risico’s zijn echter veel groter dan de ramp in Tsjernobil, de ontwikkeling kan gemakkelijk uit de hand lopen.

De leidende figuren in de wereld schijnen niet in staat te zijn zich een voorstelling te maken van de consequenties van hun besluiten. Dit geldt ook voor hun besluiteloosheid, politieke eerzucht, leefwijze, religie, smaak enz.
Aardbevingen, zoals in San Fransisco (1906) of in Tokio (1921), zouden nú het hele financiële systeem van de wereld in het honderd kunnen laten lopen.
Wie kan zich veroorloven te falen op politiek of commercieel gebied? Toch zijn vele leiders bepaald roekeloos. Aldus ‘Intelligence Digest’.

De waarde van de Amerikaans dollar blijft al maanden zakken (of is uitermate zwak). Ja, Washington gaat gebukt onder een miljarden schuld. Vele ondernemingen gaan failliet. Het lijkt wel een epidemie zegt ‘The Aida Parker Newsletter’.
Er gaan steeds meer financiële reserves verloren, net als in de jaren 1929-33 toen de helft van de Amerikaanse banken bankroet werden verklaard. De hele wereld werd in een grote depressie gedompeld.

Zoals de zaken er nu voorstaan is het hele kapitalistische systeem van de moderne wereld in gevaar.
Een ‘papieren markt’ met ‘papieren waarden’ kan niet lang bestaan. Roland Leuschel (van de Rothschilds) heeft in de ‘Süddeutsche Zeitung’ verklaard dat de ineenstorting al begonnen is…
Hij voorspelt dat het geleidelijk verder zal gaan…