De Republikeinse kandidaat voor het presidentschap in de Verenigde Staten, Patrick J. Buchanan, heeft in ‘Symposium’ gewaarschuwd voor vriendschappelijke relaties met Rood-China. Hij zegt dat de politiek van president Clinton heeft geleid tot een schijnvrede met de Chinezen, die de veiligheid van de USA ondermijnt.


Tien jaar geleden keek de regering in Peking met ontzetting naar de pro-westerse demonstraties in alle communistische staten van Europa. De oude revolutionairen besloten dat dit niet in hun land mocht gebeuren. Toen er een grootscheepse samenkomst van jongeren verscheen op het plein van de Hemelse Vrede, die riep om vrijheid en democratie, werden de tanks erop afgestuurd. Tot op de dag van vandaag weten we nog niet hoeveel mensen er toen de dood vonden.

In 1972 ging president Nixon Rood-China ‘ontsluiten’ voor het Westen. Maar wie sprak er over het feit, dat de leiders in Peking net zoveel bloed aan hun handen hebben als Hitler en Stalin? Waren zij als jonge mannen destijds niet degenen die Mao aan de macht hielpen? Maar een land, dat 22% van de wereldbevolking controleert en atoomwapens bezit, kan niet genegeerd worden. Hoewel, onze visie, wanneer we aan de landen van Azië en de Pacific denken is: vrede, welvaart en onafhankelijkheid. Amerika kan Rood-China niet als een vriend of partner omhelzen. Het is een expansionistische macht, die openlijk vijandig staat tegenover idealen zoals vrijheid en menselijke waardigheid, waarop de USA werd gegrondvest. Aldus Patrick J. Buchanan.

Amerika heeft belangen in Azië die niet in gevaar mogen komen en vrienden die we niet kunnen laten terroriseren . Dus is het tijd om naar waarheid over de volksrepubliek en de China-politiek van het Witte Huis te spreken. Er is hier sprake van moedwillig zelfbedrog, en een lafhartige politiek van verzoening die tot een confrontatie met Peking zal leiden. In de afgelopen tien jaar, zegt Buchanan, hebben wij geprobeerd de Chinezen te vertederen door ze voor 274 miljard dollar in de USA te laten kopen zonder te betalen. Door onze concessies heeft Rood-China 150 miljard aan harde valuta binnen gehaald. We hebben de Chinezen geholpen om leningen te krijgen van de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelings Bank, en ze mochten onze supercomputers aankopen.

Sinds 1990 heeft de USA haar strategische wapens (geleide projectielen) en conventionele wapens drastisch verminderd. De vloot die op en neer vaart langs de Chinese kust, is teruggebracht van 600 schepen naar 300. China heeft de volgende zaken daartegenover gesteld:
China heeft Iran van ‘missiles’ voorzien, en Pakistan nucleaire kennis geleverd.
De Chinese marine heeft de Mischief Reef (Spratly eilanden) bezet, bovenop de slagader van de Japanse olievoorziening.
China heeft ‘missiles’ afgeschoten in de richting van Taiwan om de verkiezingen daar in de war te sturen.
China heeft Japan gewaarschuwd voor militaire samenwerking met de USA, en Washington verteld, dat we Azië niet met ‘missiles’ mogen verdedigen en elke verdediging van Taiwan of Japan zal als een ‘onvriendelijke daad’ worden opgevat.
China is bezig met de omvangrijkste militaire opbouw in Azië sinds 1930 en heeft haar harde valuta gebruikt om de nieuwste Russische wapens aan te kopen.
China heeft de technische kennis voor satellieten en ‘missiles’ van ons gestolen en heeft nu 13 intercontinentale ballistische ‘missiles’ gericht staan op de USA.
Alle protesten tegen het vervolgen van Christenen zijn genegeerd.