In de lawine van persberichten over moordaanslagen, oorlogen, revoluties, politieke ruzies, enz. schijnt bijna niemand te hebben gelet op Rood-China, dat bezig is de economie van het Westen te ondergraven. Het is hoog tijd hier de aandacht op te vestigen.
Aldus de journalist Max Walsh in het Australische weekblad “The Bulletin”.

De Chinese kooplieden zijn in steeds grotere aantallen, met een rijk assortiment aan goederen, het westen binnengedrongen. In Australië en Nieuw-Zeeland zijn bijna alle meubelen, die in de etalages van grote warenhuizen staan, gefabriceerd in Rood-China. Het meest hiervan komt uit de stad Dongguan, die tien jaar geleden nog niet bestond (1,3 miljoen inwoners).
Ongeveer 2000 van de daar gebouwde fabrieken zijn eigendom van financiers in het westen, aangetrokken door de goedkope arbeidskrachten (een uur werken voor tachtig cent) en geen voorzieningen die geld kosten, zoals sociale veiligheid.
Alle producten kunen voor lage prijzen aan de man worden gebracht, waar ook ter wereld. Allerlei bedrijven in het westen hebben hun poorten moeten sluiten, omdat ze niet tegen de gestaag toenemende import opkunnen.

De omzet binnen China zelf is slechts gering. De “Los Angeles Times” schrijft, dat een enkele fabriek 18.200 nieuwe bedden per maand naar de U.S.A. verscheept (in 1400 containers).
Financiers staan te dringen om hun geld in Rood-China te beleggen, of hun hele onderneming over te brengen naar China.

“Business Week” heeft erop gewezen dat de Chinese universiteiten vorig jaar 465.000 diploma’s hebben uitgereikt aan ingenieurs en wetenschappelijke werkers. Over een paar jaar zal China waarschijnlijk de grootste producent zijn van computers en dergelijke.
Het land zal dus alle concurrenten achter zich laten. Ze hebben reeds verkoopkantoren gevestigd in Europa en Amerika. Peking gaat zich binnenkort ook bezig houden met de ruimtevaart; men heeft al sinds jaren ruimteschepen uitgeprobeerd (satellieten).

Er bestaan 120 autofabrieken, maar alleen Honda gaat exporteren. Voor de belangen van de bevolking van Rood-China heeft de regering nauwelijks enige belangstelling, maar onder hen bevinden zich miljoenen christenen. Ze bezoeken ‘huiskerken’ en ze zijn bereid hun leven te geven voor het christelijk geloof. Aldus Carl Lawrence in zijn boek “The coming influence of China” en Paul Hattaway in “Operation China”.

Peking haat Washington en stookt de mensen op tegen de U.S.A. zegt Joseph Perkins in “The Schwarz Report”, waarin hij refereert aan twee in “The Washington Times” gepubliceerde rapporten, afkomstig van het Pentagon en de “U.S. China Security Commission”. Het militaire apparaat van China wordt steeds verder uitgebreid en gemoderniseerd, waarbij openlijk wordt gezegd, dat China niet zal terugdeinzen voor een oorlog met Amerika. De soldaten worden getraind voor vechten tegen de U.S.A.

Peking besteedt 65 miljard dollars per jaar aan de “defensie”. Dat is na de U.S.A. het grootste budget ter wereld. De chinezen werken aan het fabriceren van geleide projectielen (solid-fueled ICBM’s) die het grootste deel van de U.S.A. kunnen bereiken.
Inmiddels staan er 350 opgesteld in de provincie Fujian die Taiwan kunnen aanvallen. In de havens liggen Kiloklasse onderzeeboten en Sovremenny oorlogsschepen, gekocht van Rusland. Ze worden regelmatig gezien in de Zuid-Chinese Zee en varen langs de Filippijnen, Brunei, Maleisië en Vietnam.

Rood-China maakt ook wapens, die het levert aan Irak en Iran. Het bezit de technische kennis voor het maken van atoomwapens en andere middelen voor het op grote schaal doden van mensen.