fgelopen zaterdag 2 september was Vassula Ryden, een rooms medium dat boodschappen van Maria en Jezus doorgeeft, op bezoek bij een mis in de Hilversum­se St.Vituskerk. Haar getuigenis tijdens de plechtige dienst werd georgani­seerd door de Stichting Medjugorje Centrum in Land­graaf.

Vassula Ryden werd in 1942 uit Grieks-orthodoxe ouders geboren. Haar man, een protestant heeft een hoge functie bij de FAO, de landbouworganisatie van de VN. Ryden die twee kinderen heeft en in Zwitserland woont, kwam gedurende de afgelopen dertig jaar niet in de kerk, totdat Jezus haar als instrument uitkoos om de boodschappen van liefde en eenheid door te geven.
Hij openbaarde zich aan haar als het ‘Heilig Hart’.
Sinds 1985 dicteert Jezus Zijn boodschappen, terwijl Hij met haar spreekt. Ryden, die nooit enig theologisch of catechetisch onderricht genoten heeft, laat zich in haar boodschappen uitvoerig uit over een aantal Rooms-katho­lieke theologi­sche basisbegrippen.

Volgens Roomse theologen zijn de boodschappen die Ryden de wereld instuurt ‘niet in strijd met de Bijbel of de Traditie’. Maar critici wijzen op vele tegenstrijdigheden in haar uitingen. Anderen hebben inmiddels geopperd dat zij niets meer is dan een leugenachtig demonisch medium dat 50% evangelie en 50% verzinsels vertelt.
Haar boodschappen worden in Nederland om de drie maanden verspreid door de ‘Stichting Het Ware Leven in God’ te Nijmegen dat samenwerkt met de genoemde Medjugorje stich­ting.

Ryden reist de hele wereld rond, altijd in begeleiding van haar geestelijk leidsman pater Michael O’Carroll, die ook afgelopen zaterdag de inleiding verzorgde. Volgens hem verandert het gezicht van Ryden tijdens de bood­schappen die zij van Jezus krijgt. AHaar gelaat verandert en neemt het gezicht van Jezus aan, precies zoals dit op de lijkwade van Turijn te zien is@. Dit verklaren vele getuigen over de hele wereld, en zelfs een lid van de Aquino familie die in de Filippijnen de lakens uitdeelt.
Dat Vassula Ryden een vrouw is in de kracht van haar leven en begiftigd is met lang blond haar, doet voor de getuigen niet ter zake.

Pater O’Carroll die in zijn inleiding meteen stelde dat haar boodschappen niets met automatisch schrijven (demonische inspiratie) te maken hebben, wees naar een onderzoek van een Franciscaner monnik, een expert op het gebied van exorcisme, die aantoonde ‘dat de boodschappen niet van kwade oorsprong zijn’. Maar wanneer Ryden haar boodschappen opschrijft, verandert haar hand­schrift, zo blijkt uit de nieuwsbrief van december 1994. Een normaal verschijnsel bij een occult medium, volgens kenners.

Ryden was de tweede maal in Nederland. Dit is niet mijn eigen wil, zo liet zij weten, maar Jezus organiseert al mijn optredens. AAlles wat Jezus tegen mij zegt is een liefdesbrief aan ons, aan de mensheid. Als Hij komt betekent dat wij geestelijk uitgehongerd zijn@.
Zij liet haar gehoor weten dat Jezus altijd zeer nabij is. AOp een keer was Hij bij mij, ik was zeer verrast. Hij sprak duidelijk tot mij en had een zeer vaderlijke, zeer zachte, tedere en vertrouwde stem. Achter dit kon ik zijn immense liefde voelen@.
Toen Ryden op een dag honderden malen achter elkaar het Onze Vader had gebeden, verscheen God aan haar en zei: AIk wil nog intiemer met je omgaan, houd nog meer van mij, maar vergeet niet, ik ben heilig@.

Ryden riep haar gehoor op om naar God terug te keren. ADoor berouw kunnen we weer tot de liefde komen. Buig jezelf geheel en al, zodat de Geest jouw ziel kan veranderen in een paleis, een paradijs, een hemel. Keer tot mij en je zult eeuwig leven@.

Rydens getuigenis verschilde qua vorm weinig van een getuigenis die je vaak bij evangelische gemeentes tegenkomt. Inhoudelijk zit er echter een wereld van verschil tussen. De aap kwam pas namelijk in het laatste gedeelte van haar getuigenis uit de mouw.
Jezus zei, volgens Ryden, dat het nationalisme de grootste vijand van de kerk is. ADe eenheid zal komen. Uiteindelijk zullen alle kerken één worden. Jezus vraagt ons om te bidden voor deze eenheid@. Maar het belangrijkste is trouw te blijven aan de Paus. AJezus zei mij dat wij moeten oppassen voor mensen die jullie wijsmaken dat je deze Paus niet mag gehoorzamen. Pas op, het is dodelijke misleiding. Ik verzoek jullie dringend trouw te blijven aan de priesters en houd je afzijdig van degenen die de Paus afwijzen. Gehoorzaamt aan mijn Paus, wat er ook gebeurt, blijf trouw aan hem@.