De extreem orthodoxe Rooms-katholieke beweging Opus Dei heeft nu vaste voet onder de grond gekregen op de Amsterdamse Kei­zers­gracht. Van daaruit worden goedgelovige Rooms-Katholieken klaargestoomt om het gedachtengoed van Opus Dei te omarmen.

Het Opus Dei centrum dat ter ere van deze gelegenheid zijn eerste nieuwsbrief uitgeeft, meldt dat het ontmoetingscentrum inpandig is verbonden met de Onze Lieve Vrouwekerk waar de activiteiten van de kerkelijk gemeen­schappen die daar samenko­men, de Amster­damse en Surinaamse Rooms-Katholieken en de Syrisch-orthodoxen, worden ondersteunt.
Het centrum heeft een eigen programma opgesteld voor een breed publiek. Het godsdien­stige gedeelte staat onder leiding van mgr. H.J.Steinkamp en mr. C.Graas, beiden priesters van de prelatuur van het Opus Dei en pastores van de Onze Lieve Vrouwekerk, aldus de nieuwsbrief ‘De Oude Gracht’.

Er wordt een geloofscursus over de katechismus van de Rooms-Katholieke kerk georgani­seerd, alsmede maandelijkse bezinnin­gen. Zo is het mogelijk om in de maand mei elke dag een Opus Dei mis mee te maken.
Binnenkort zal het programma aanbod van deze aartsconservatie­ve beweging verrijkt worden met cursussen, lezingen en confe­renties op het culturele vlak en het organiseren van activi­teiten op het gebied van relatie, gezin en opvoeding. Belang­stellenden worden verzocht geld over te maken naar het hulp­fonds Vicepostulator van het Opus Dei, eveneens gevestigd in Amsterdam.

De kritiek op Opus Dei lijkt te verminderen. Dat neemt niet weg dat deze beweging zich nog steeds schuldig maakt aan tactieken die secten eigen zijn, getuige de boeken van Matthi­as Mettner: Die Katholische Mafia; Klaus Steigleder: Opus Dei-eine Innenan­sicht; André van Bosbeke: Opus Dei in België en het meest recente kritische boek over deze organisatie van de Duitse auteur Peter Hertel: Geheimnisse des Opus Dei.