Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Rooms-Katholieke kerk hebben Italiaanse bisschoppen protestanten om vergeving gevraagd voor ‘het lijden en de verwondingen’, die hen honderden jaren lang zijn toegebracht.
Tijdens een dienst in de kerk van de Waldenzen in Rome, las aartsbisschop Giuseppe Chiaretti, president van het Secretariaat van de Oecumene van de Italiaanse bisschoppenconferentie een verklaring voor.
De met name in Piëmont wonende Waldenzen vormen de oudste protestantse kerk van de wereld. Hun wortels gaan terug tot de 12e eeuw.

De stichter van de Waldenzen, Petrus Waldes, werd in 1181 uit de Roomse kerk gezet. In 1532 sloten de Waldenzen zich bij de beweging van de Reformatie aan. Vanwege dit feit werden dertien jaar later duizenden Waldenzen door de Rooms-Katholieke kerk vermoord.
In 1655 werden zij als gevolg van hun geloof uit hun woonplaatsen verdreven; velen vluchtten naar Duitsland. De Duitse vereniging van Waldenzen telt momenteel rond de 1100 leden, afkomstig uit 20 gemeentes.
Tot voor 150 jaar geleden mochten zij geen eigen kerken bouwen. In Italië staan de Waldenzen het dichtst bij de methodisten.

De Roomse bisschoppen beloofden de last van deze geschiedenis op zich te nemen, de wonden te zalven en zich ernstig om verzoening te bekommeren. De belangrijkste theoloog van de Italiaanse Waldenzen, Paolo Ricca, dankte de bisschoppen voor hun ‘moedige gebaar’.

De Roomse kerk heeft nog heel wat vergeving te vragen. De onschuldige slachtoffers van de Bartholomeusnacht, de slachtof­fers van de contra-reforma­tie, het bloed van de martelaren dat kleeft aan de handen van de pauselijke heersers.
Toen Servisch-orthodoxen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kroatië leefden, weigerden het roomse geloof aan te nemen, werden zij door Kroatische Rooms-katholieken afgeslacht. Rooms-katholie­ke priesters zwaaiden met de wierookva­ten en wijdden de executies in, dertig meter van de massagraven, terwijl de mitrailleurs ratelden…