Volgens de belangrijkste Rooms-katholieke duiveluitbanner pater Gabriele Amorth in Rome, is zijn eigen kerk medeverantwoordelijk voor de snelle uitbreiding van het occultisme. De kerk heeft het vaak nagelaten over de duivel te onderwijzen. Dit zegt Amorth in het Duitse blad ’30 Tagen’ dat in Aken verschijnt. Idea Spektrum nam het bericht in de editie van 3 april jl. over.

“In tegenstelling tot de orthodoxe kerk en enige protestantse kerken, heeft men in de katholieke kerk de praktijk van het exorcisme volledig opgege­ven, omdat men het voor een overblijfsel uit de duistere middeleeuwen houdt”, aldus Amorth.

Het Roomse blad bericht dat er in Italië steeds meer satanisch geinspi­reer­de misdaden gepleegd worden. Inmiddels heeft de Italiaanse minister van binnenlandse zaken speciale eenheden ingesteld die sektes in de gaten houden. Tegen 366 organisaties loopt inmiddels een onderzoek.
Onder het motto ‘De kerk neemt, satan geeft’ hebben aanhangers van satani­sche sekten geldbedragen verdeeld in de straten van grote Italiaanse steden. Bedragen die per keer oplopen tot omgerekend vijftig gulden.

De 70-jarige Amorth is door het Vaticaan officieel opgedragen voor mensen te bidden die demonisch belast of gebonden zijn. Het aantal mensen dat bij hem hulp zoekt is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Amorth wijt dit aan de praktij­ken van talloze esotherische, spiritistische en satanische sekten.
“Het resultaat is dat mensen gaan lijden aan lichamelijke en geestelijke storingen. Medische behandelingen helpen hier vaak niet. Het aantal werke­lijke demonisch bezetenen komt zelden voor”.
Ook voor Voodoo en Macumba waarbij met vervloekingen wordt gewerkt, kan mensen geestelijk tot slavernij brengen.

Amorth beveelt een normaal gebedsleven en een leven in eenheid met de Heer aan, als bescherming tegen toverij en demonische machten.