Onlangs heeft een Iraans religieus comité bij het Vaticaan geprotesteerd tegen wat zij noemen de illegale inbezitname van één van de belangrijkste Rooms-katholieke bedevaartsplaatsen, Fatima in Portugal.
De Iraanse commissie claimt dat de bedevaartplaats gewijd is aan Fatima Zahra, de dochter van de profeet Mohammed, en is daarom islamitisch, sji’itisch bezit.


Het Iraanse comité beweert zelfs, dat niet Maria op 13 mei 1917 in Fatima aan drie kinderen verscheen, maar dat dat Fatima Zahra was.
De Iraanse televisie heeft er ook werk van gemaakt. Al enkele malen werden er documen­taires vertoont waarin de islamitische bezitsclaim op het Portugese heiligdom werd onder­streept.

De bedevaartplaats Fatima is voor de huidige paus een zeer bijzondere plaats. Hij kwam speciaal naar Fatima om Maria persoonlijk dank te zeggen voor de mislukte moordaanslag van 13 mei 1981 op het St.Pietersplein in Rome. De paus gelooft daadwerkelijk dat Maria hem van een gewisse dood heeft gered. De 13e mei is voor de paus van speciale betekenis.

Nu moet echter de paus, als een boer die kiespijn heeft, toezien hoe inmiddels de bedevaartsplaats Fatima is uitge­groeid tot een soort tweede Mekka. De Portugese regering verschaft elk jaar steeds meer inreis­visa aan Iraniërs.
Ook is er recentelijk een boek verschenen van Moises Espirito, een Portuge­se socioloog, die beweert dat het heiligdom Fatima van de 9e tot de 12e eeuw al een gewijde gebedsplaats was van de leden van de islamitische Berber-dynastie.

Woordvoerders van de Iraanse regering in Rome waren benieuwd naar de reacties van de Heilige Stoel, waar zij de afgelopen jaren betere betrek­kingen mee hebben. Zij gaven echter toe dat de beweringen van het religieu­ze comité geen officieel karak­ter hebben.

Desalniettemin krijgt de paus nu een koekje van eigen deeg. Zijn persoon­lijke bedevaartplaats wordt nu opgeëist door een godsdienst die niets met de Rooms-katholieke leer te maken heeft. Door jarenlang te koketteren met de islam, door de vele reizen van de paus naar islamitische landen moet hij nu toe­zien hoe zijn geliefde plekje langzamerhand wordt weggesnoept.

Of dient de toenemende aanwezigheid van Iraniërs in Portugal andere doelen en wordt de islam zoals zo vaak, als dekmantel voor allerlei subver­sieve acties gebruikt. De voorbeelden van de jaarlijkse hadji naar Mekka, waarbij ook vele Iraniërs aan deelnemen, geeft te denken. Enkele jaren geleden zijn bij Iraanse bedevaartgangers hoeveelheden explosieven aange­trof­fen. Of ziet de islam Portugal als de zoveelste springplank naar de vestiging van de macht van Allah?