Recentelijk maakte de Pan-Europa beweging Duitsland bekend dat de Pan-Europese beweging in Albanië, die al jaren actief is in het land, opgenomen is in de internationale Pan-Europa beweging.

Bij de feestelijke plechtigheid die door de Albanese beweging werd georgani­seerd, waren alle ambassadeurs van de Europese Unie naar de Albanese hoofdstad gereisd om de festiviteiten bij te wonen.

Ook waren belangrijke vertegenwoor­digers uit de politiek, economie en cultuur uitgenodigd, waaronder de Albanese vice-premier Metar, de vice-voorzitter van het Albanese parlement Josefina Topalli, een belangrijk rechter en de voormalige president Sali Berisha.
Tijdens de toespraken werd erkend dat het Europese integratiepro­ces met vele problemen te kampen heeft. “Albanië is een oude Europese natie, de integratie van het land in het verenigd Europa zal niet makkelijk zijn. Maar we hebben de vaste wil en de moed om op de ingeslagen weg verder te gaan”.
Een woord van dank van Otto von Habsburg, de internationale president van de Pan-Europa beweging en lid van het Europees parlement, werd door de secretaris-generaal van de Pan-Europa beweging Albanië met veel enthousiasme beantwoord. Voor de opname van de Albanese tak van de beweging heeft zich vooral gravin Walburga Douglas warm gemaakt. Walburga is de dochter van Otto.

Opmerkelijk is dat de Pan-Europa beweging, met de aartsconser­va­tieve en roomse Otto von Habsburg aan het hoofd, inmiddels veel voet onder de grond heeft gekregen in het overwegend islamitische land.

Ook is al enige tijd geleden bekend gemaakt dat op initiatief van Otto von Habsburg de tiende Sacharow prijs, in het kader van de 50e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aan de president van de Kosovo-Albanezen, Ibrahim Rugova is verleend.
De Spaanse voorzitter van het Europese parlement, José Maria Gil-Robles Gil-Delgado, vergeleek Rugova met de voormalige Russische mensenrechten activist Andrej Sacharow. Volgens Rugova is de Sacharow Prijs een tribuut aan het volk van Kosovo en de slachtoffers van Servische terreur.

Otto von Habsburg heeft een hekel aan Serven, zoveel is duide­lijk. Al vele jaren staat hij achter Kroatië (waar hij een paar jaar geleden de hoogste Zvojnimir orde kreeg uitgereikt) en alle andere landen die zich tegen Servië opstellen. Of dat nu islamitische landen zijn of niet.
Schijnbaar komt deze stellingname de Duitse politici goed uit, want Von Habsburg is inmiddels benoemd als adviseur van de Beierse minister-president Edmund Stoiber inzake Midden- en Oost-Europese aangelegenheden. Deze functie hoopt hij op 13 juni a.s. op zich te nemen, als hij afscheid neemt van het Europees parlement.

In de Verenigde Staten is Von Habsburg korte tijd geleden de zg. Gary G. Schlarbaum Prijs verleend. Dit voor zijn “belangrijke en levenslange inzet voor economische en politieke vrijheid”.
De prijs is uitgereikt door het Ludwig von Mises Instituut, dat contacten onderhoudt met de achter de schermen opererende Mont Pelerin Society, een informele club van ongeveer 500 economen uit de hele wereld die lobbyen voor vrijhandel. Otto von Habsburg was overigens in 1948 zijdelings betrokken bij de oprichting van deze half-geheime Mont Pelerin Society. Hiervan waren een aantal oprichters ook betrokken bij de oprichting van de Pan-Europa beweging.

Ook in Roemenië, een overwegend orthodox land, roert de Pan-Europa beweging zich. Eind vorig jaar kreeg de Roemeense president Emil Constantines­cu de ‘Europese Coudenhove-Kalergi Prijs’ uitgereikt.
Volgens Otto von Habsburg is Constantinescu een “moedige Europeaan die ondersteuning verdiend”. Ook hier waren vertegen­woordi­gers van de Pan-Europa beweging van Duitsland en Frankrijk aanwezig.

Elke twee jaar verleent de Coudenhove-Kalergi stichting in Geneve de prijs aan enkele personen die zich voor Europa verdienstelijk hebben gemaakt. Degenen die deze prijs eerder hebben ontvangen waren onder andere: de Spaanse koning Juan Carlos, ex-president Ronald Reagan, de voormalige presidenten van Italië, Estland en Griekenland, de voormalige Franse minister-president Raymon Barre. Ook Helmut Kohl, Franz Joseph Strauss én Otto von Habsburg kregen deze prijs uitgereikt. Het zal niet verbazen dat de Coudenhove-Kalergi stichting een geesteskind is van de Pan-Europa beweging.

Richard Coudenhove-Kalergi, de geestelijke vader en oprichter van de Pan-Europa beweging staat bij de Pan-Europa aanhangers weer volop in de belangstel­ling. Zijn boeken uit de jaren twintig en dertig worden weer herdrukt.
Daarin ontvouwt Coudenhove-Kalergi een visie op het nieuwe Europa: het model van een verenigd Europa van alle volkeren en volksgroepen, dat in moderne democratische vorm aan de christe­lijke traditie van het Heilige Roomse Rijk aansluit. Coudenhove-Kalergi die getrouwd was met een Japanse vrouw, wilde samen met Azië een verregaande samenwerking bewerkstelligen.
Coudenhove-Kalergi werd in deze ideeën ook gesteund door de vrijmetselarij, waarvan hij lid was, zoals een Oostenrijks vrijmetselaarsblad enkele jaren geleden onthulde.