Volgens een rapport van een speciale onderzoekscommissie van de Britse regering, is er wel degelijks sprake van satanisch misbruik van kinderen.
Het rapport meldt dat slachtoffers inderdaad aan misbruik hebben blootgestaan en dat zij niet lijden aan een zg. ‘false memory syndrome’.
Het rapport is tot stand gekomen naar aanleiding van groeiende zorg van raden voor de kinderbescherming en ook van de regering die georganiseerd kindermis­bruik met zorg aanziet. Dit meldt The Independent on Sunday.

Het rapport dat samengesteld is door het Britse ministerie van Gezondheid, is gebaseerd op de getuigenissen van vijftig slachtoffers.
De opstellers van het rapport, Dr. John Hale directeur van de Portman Clinic in London en psychotherapeut Valerie Sinason, onderzochten de feiten die tien jaar geleden zijn blijven liggen. Toen was er sprake van satanisch misbruik van kinderen in Nottingham, Rochdale en Orkney. Niemand geloofde de kinderen, er zou sprake zijn van een mythe, aldus een eerder rapport uit 1994, dat op last van de toenmalige regering Thatcher tot stand was gekomen.

Valerie Sinason, die 126 slachtoffers van satanisch misbruik heeft onderzocht, concludeerde dat in veel gevallen kinderen werden mishandeld door ze onder water te houden of door ze te laten geloven dat ze getuige zijn geweest van kindermoord als onderdeel van een satanisch ritueel. “Sommige kinderen worden geboren met het doel om ze te misbruiken en worden ook niet geregistreerd in het bevolkingsregister. Degenen die kinderen misbruiken wenden alle methoden aan om hen te overtuigen dat zij deel genomen hebben aan moord. Dit vergroot de macht van de oudere over het kind”.
Momenteel lopen er vijf zaken voor de rechter waar sprake is geweest van ritueel misbruik. Het is echter moeilijk kinderen te laten getuigen in de rechtszaal, gaf Sinason toe.

Na 1994 is het moeilijker geworden om mensen te overtuigen dat er satanisch misbruik van kinderen plaatsvindt, aldus Lee Moore, de oprichter van de Association of Child Abuse Lawyers. Het maatschappelijk werk heeft er alles aan gedaan om satanisch misbruik tot een mythe te verheffen.

Dr. Joan Coleman, psychiater in Surrey, is blij dat er nu een onderzoeksrap­port verschijnt naar dit fenomeen. “Veel kinderen worden geboren in satanische families die zich overgeven aan ritueel kindermisbruik. Pas nu wordt seksueel kindermisbruik blootgelegd zodat mensen gaan geloven dat dit ritueel bestaat”.
John Hutton, minister van Gezondheid, meldde recentelijk dat hij een verder onderzoek zal gelasten naar ritueel kindermisbruik.