Volgens de Amerikaanse publiciste Blanche Barton, biografe van de oprichter van de Satanskerk in Amerika, Anton Szandor LaVey, zijn schrijvers en componisten die gebruik maken van satanische thema’s in hun werken geen uitzonderingen. “Integendeel, duivelse karakters, zelfmoordliedjes en gezangen waarin Satan en zijn macht geprezen worden behoren al eeuwenlang tot de meest populaire thema’s in de muziek”

In het boek ‘The Church of Satan’ beschrijft Barton de geschiede­nis van de satanskerk in Amerika. Vanaf de oprichting in 1967, de impact op het culturele leven in San Francisco, de groei van de beweging in Amerika, de mensen die er toe hebben behoord en de satanische filosofie die in alle opzichten diametraal staat ten opzichte van de christelijke moraal.
Ook wordt het leven van Anton Szandor LaVey beschreven die in oktober 1997 aan een hartstilstand kwam te overlijden. Barton had een relatie met LaVey. Zodoende was zij goed op de hoogte van activiteiten van de satanskerk in Amerika. Zij weidt daar overigens weinig over uit.
Na de dood van LaVey is het snel bergafwaarts gegaan met de satanskerk. Er is geen charismatisch leider meer, aldus een artikel in Gnosis Magazine van eind vorig jaar. Het huis in de California Street in San Francisco, waar volgens sommigen een vloek op rust, staat op de nominatie om gesloopt te worden.

Wel geeft ‘The Church of Satan’ nog eenmaal per jaar een blad uit: ‘The Black Flame’, boordevol met advertenties van andere satanistische groeperingen in heel Amerika en artikelen waarin uitgebreid beschreven staat hoe verderfelijk het christelijk geloof en hoe ziekelijk de christelijke moraal is.
Ook interviews met gevierde popsterren die privé het satanische gedachtegoed omhelzen worden gefêteerd.

Barton roept haar lezers op zich te verdiepen in werken van schrijvers en componisten. Zij laat de aansporing volgen met een lijst van namen. Het is allemaal “voor je eigen plezier”.
Veel Amerikaanse volksliedjes bevatten verwijzingen naar geesten, demonen en Satan. Irving Berlin schreef dergelijke liedjes. Opmerkelijk genoeg schreef hij ook God Bless America, White Christmas en Easter Parade.

De lijst met films die satanische thema’s bevatten is aanmerke­lijk langer. Barton zegt weliswaar dat de meesten niets met satanisme te maken hebben, maar zij zijn wel geschikt voor ‘duivelse overdenkingen’. Het zijn boeken die ook bij LaVey in de boekenkast stonden en die Barton aanbeveelt te lezen.
Enkele titels: Carl Gustav Jung- De Mens en zijn symbolen; Herbert Spencer- Studie van de Sociologie; Sigmund Freud- Droominterpretatie; Elias Canetti- Massa en Macht; diverse werken van Friedrich Nietzsche, Dostojevski, Jules Verne, Oscar Wilde, Emily Bronte, Ray Bradbury, W.Somerset Maugham en Jack London. Ook staat John Milton’s Paradise Lost op de lijst.

Over klassieke muziek zegt Barton: “Als onderdeel van ons trotse satanische erfgoed, laten wij het idee wegdoen dat klassieke muziek steriel, vervelend, niet om aan te horen is, of doelloos en het ergste van alles, dat het gewijd zou zijn tot meerdere glorie van God. De waarheid is dat klassieke muziek óns terrein is. Dat is het altijd geweest, van componisten tot dirigenten. Als je me niet gelooft, een vluchtige blik in boeken over muziekgeschiedenis laten meer duivelse daden zien dan ik hier kan opnoemen”.
De lijst waarmee Barton komt is een opsomming van componisten wiens werken in de geschiedenis werden bestempeld als duivels.
“Zij werden satanisch bestempeld omdat zij bij de mensen te veel hartstocht opriepen. Dit laat zien hoe ver we zijn terechtgekomen in de christelijke paranoia”. “Ik verwijs de lezer naar de dichtstbijzijnde muziekhandel om de zaak verder te onderzoeken”:

Franz Liszt: Mephisto Waltz, Dante Symfonie, Faust Symfonie
Richard Wagner; Ring des Nibelungen
Modest Mussorgsky: Nacht op de Kale Berg
Felix Mendelssohn: Midzomernachts droom
Camille Saint-Saens: Danse Macabre, Omphale’s Spinning Wheel
Stravinsky: de Vuurvogel
Nikolai Rimsky-Korsakov: de Russische Paas Ouverture
Frederic Chopin: LaVey schreef zijn ‘Nine Satanic Statements’ tijdens het luisteren naar Chopin.
Richard Strauss: Don Juan, Also sprach Zarathustra
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni
Werken van Giuseppe Verdi, Puccini, Sibelius, Auber, Meyerbeer en Dukas
Johann Sebastian Bach: “ondanks al zijn gewijde muziek is zijn ‘Toccata en Fuga in D Mineur het archetypische ‘spookachtige’ orgelstuk”. LaVey speelde dit stuk regelmatig tijdens zwarte missen.