Op meerdere plaatsen rond de Duitse stad Leipzig hebben op 31 oktober jl (hervormings­dag). opnieuw satanisten een aantal graven geschonden. In het plaatsje Gerichshain werden zestien grafzerken omverge­schopt en in het plaatsje Kühren werden eveneens vier grafstenen omvergeworpen. Ook werd voor de tweede maal dit jaar de kapel op het Lindenau kerkhof in Leipzig ontwijd. Met rode verf hebben onbekenden het woord ‘satan’ en het pentagram op de muren van de kapel geschilderd, de kapel die tijdens Pasen van dit jaar hoogstwaar­schijnlijk door dezelfde groep satanisten tot de grond toe werd afge­brandt.

Deze kapel werd kort daarna herbouwd en enkele weken geleden opnieuw ingewijd.
Op hetzelfde kerkhof werden maar liefst zestig grafstenen omvergegooid. De schade is tot nu toe onbekend en volgens de politie van Leipzig ontbreekt van de daders elk spoor. Maar algemeen gaat men ervan uit dat satanisten voor deze activi­teiten verantwoordelijk zijn, te meer omdat zij de afgelopen jaren reeds eerdere malen verantwoordelijk waren voor derge­lijke acties.
Rond Leipzig en in Saksen bestaan vele groepen van jeugdige satanisten.
Dit meldt Idea Spektrum