Niet alleen landen houden elkaar in de gaten, ook organisaties die elkaar vijandig gezind zijn bespioneren elkaar.
Een onthullend voorbeeld van infiltratie en spionage gaf het tijdschrift ‘Black Flame’ dat uitgegeven wordt door de ‘Church of Satan’ in San Francisco, geleid door Anton Szandor LaVey. De gebeurtenis heeft enige tijd geleden plaatsgevonden, maar heeft desondanks nog niets van zijn actualiteit ingeboet.
De satanist Deacon Brodie (een onechte naam) komt er in de ‘Black Flame’ openlijk vooruit hoe hij de zendingsorganisatie ‘Operation Rescue’ (OR) geïnfiltreerd heeft.


Hij haat alle zendingsorganisaties, maar toch het meest Operation Rescue, omdat volgens hem de leden van OR dezelfde methoden gebruiken als de oude Romeinen die de christenen voor de leeuwen wierpen. “De christenen zijn de leeuwen die mensen verslinden die in de knoei zitten, zij verkrachten hun slachtoffers”. Brodie beveelt aan een kijkje te nemen bij een actie van OR.

“Neem foto’s, zodat je je kleinkinderen later kan laten zien, wat voor onzin er tegenwoordig nog plaatsvindt”. Brodie bezoekt een conferentie, trekt z’n beste pak aan, voorzien van een button met ‘Jesus is Lord’. “Als je met een bijbel rondloopt, ben je geloofwaardiger”. “Hoe meer je op hen lijkt, hoe meer je hun taal spreekt, des te meer kans dat ze jou in vertrouwen nemen”.
“Ga altijd vooraan zitten, dat neemt het wantrouwen bij hun weg, maar je hebt ook een betere kans om iets belangrijks van hun leiders te horen die in de voorste rijen zitten”.
Het moeilijkste is, volgens Brodie, als de aanwezigen worden opgedeeld in gebedsgroepen. “Dit is het moeilijkste deel van de nacht. Van ieder wordt verwacht dat hij een lang gebed van berouw uitspreekt en God aanroept. Dit is een ware testcase voor elke gewiekste spion. Gelukkig heb ik van huis uit een religieuze achtergrond meegekregen en heb theologie gestudeerd, dat helpt me om het ‘born-again’ jargon na te doen en de gebeden te imiteren tot ieders tevredenheid”.
Tijdens zijn spionage activiteiten kijkt Brodie of er misschien nog andere spionnen aanwezig zijn die OR infiltreren. Hoe? “Als er een bepaalde bijbeltekst moet worden opgezocht, doen zij er het langst over”.
Brodie verzamelt namen, telefoonnummers en probeert relaties te leggen. “Hoe meer je over je vijand leert, des te groter de kans om hun volgende stap te voorzien of een rechtszaak tegen hen te beginnen”.

Brodie wil op de hoogte blijven van de activiteiten van wat in Amerika de ‘Christian Right’ genoemd wordt. Maar hij wordt ook gedreven door wraak. “Het is in mijn eigen belang de hele Judeo-Christelijke machinerie te saboteren, wanneer dat ook maar mogelijk is”. (…) “Zij willen in ons privé leven gluren, fijn, dan gluren wij in hun privé leven”. “Ik wil de kunst van de satanische spionage perfectioneren omdat het mijn leven intellectueel en cultureel verrijkt”.
“De christen houdt vast aan de Waarheid en de Waarheid heeft hem vrijgemaakt. Geef aan de christen zijn bijbel, zodat hij zich kan warmen aan de stervende sintels van zijn geloof (…). Maar pas op zijn ‘liefde’, want in zulke liefde zit genoeg vergif voor al zijn vijanden”.
“Hail the Satanic Empire”, de slagzin die Brodie gebruikt om het artikel tegen Operation Rescue af te sluiten.