Blijkens informatie van de website van de Amsterdamse Satanskerk blijkt dat deze organisatie opnieuw actief is in de hoofdstad.
De afgelopen twee jaar zijn er diverse informatieavonden georganiseerd, onder andere in een café in de Amsterdamse Kinkerstraat, alsmede vlakbij het Centraal Station en in de Rozentuin van het Vondelpark.
De Kerk van Satan is volgens eigen zeggen de Nederlandse voortzetter van de Amerikaanse Church of Satan, ooit opgericht door Anton Szandor LaVey in 1966.

Recente informatieavonden vonden plaats in de maanden september en november j.l. Op drie december j.l. vond de meest recente informatieavond plaats.
De avonden worden twee keer per maand georganiseerd. Een informatieavond heet binnen de Satanskerk een Kull.
Een Kull is voor ‘Magick Minded People’ die samenkomen om met elkaar te praten over satanisme en magie. “Het is neutraal gebied en iedereen is welkom, satanisten, Strigoi Vii (vampiristen), Wicca aanhangers en Gothics”.
Bijeenkomsten hebben tot doel thema’s als het occulte, meditatie, natuurreligie, esotherie en het gebruik van energieën te bespreken.
Niet iedereen kan zomaar binnenlopen. Geïnteresseerden worden eerst gescreend en moeten gedetailleerd opgeven wat hun trekt. “Om lid te worden zult U initiatief moeten nemen. U mailt ons, U komt op informatieavonden en overtuigt ons ervan dat U geen gefrustreerde puber of christen bent”.
Dat de website van de Kerk van Satan druk bezocht wordt blijkt uit het aantal paginabezoekers sinds juli 2003. Dat zijn er inmiddels meer dan een miljoen.

De bijeenkomsten van de Amsterdamse Kerk van Satan worden georganiseerd in samenwerking met Endless Night Productions, een Amerikaanse firma die megaparty’s organiseert voor voornamelijk gothics en vampieren. In New Orleans vond er onlangs een grote Halloween party plaats dat door hen was georganiseerd. Endless Night Productions heeft kennelijk ook een filiaal in Nederland.

Dat er meer wijst naar de moederorganisatie in Amerika, blijkt uit een verwijzing naar ene Peter Gilmore.
De magister van de Amsterdamse Satanskerk heeft onlangs een gesprek met Gilmore gehad waarin ‘afspraken zijn gemaakt voor de toekomst van het satanisme in Nederland en de rol die de Kerk van Satan hierin wilt spelen’.
De Grotto Magistratis Amsterdam is de enige Grotto in Nederland. Lidmaatschap van de Kerk van Satan houdt automatisch lidmaatschap in van de Amerikaanse Church of Satan, dat zijn hoofdkwartier heeft in New York. Omgekeerd is dit niet van toepassing. Vanuit Amsterdam worden er ook contacten onderhouden met Grotto’s in het buitenland.

De Grotto in Amsterdam is officieel opgericht in 1972 en heeft bovengrondse en ondergrondse perioden gekend. Van 1972 tot 1989 was de Kerk bovengronds. Dat was de periode toen Maarten Lamers aan het hoofd stond en die de Satanskerk veranderde in een elitaire seksclub onder het mom van een religieus genootschap. Na 1990, toen Lamers op vlucht ging voor de belastingdienst, ging de Satanskerk ondergronds, dat wil zeggen dat ze geen openbaar kerkgebouw meer hadden waar iedereen naar binnen kon lopen.

Gilmore is in de Walpurgisnacht van 2001 aangesteld als hogepriester. Momenteel is Gilmore het hoofd van de Church of Satan in de Verenigde Staten. Ook is hij de redacteur van Black Flame, het kwartaaltijdschrift van de Church of Satan. Hij onderhoudt eveneens de officiële website van de Amerikaanse Satanskerk.