Alleen de naïeve en goedaardige rooms-katholieke medemens schijnt nog in de Maria verschijningen te geloven die regelmatig plaatsvinden in het Kroatische dorpje Medjugorje. Het dorpje is inmiddels uitgegroeid tot een waar pelgrimsoord waar Maria zo nu en dan aan de gelovigen verschijnt.
De meeste rooms-katholieken die nog nooit in Medjugorje zijn geweest, nemen dit voor zoete koek aan.
Wie echter informatie verzamelt over de Mariaverschijningen in Medjugorje komt tot de conclusie dat de werkelijkheid er heel wat minder gepolijst uitziet.

In 1997 zond Channel 4 een documentaire uit getiteld ‘Faith, Hope and Dodgy Charities’. Daarin wordt de Britse miljonair Bernard Ellis bekritiseert die jarenlang via zijn liefdadigheidsinstelling The Medjugorje Appeal, het Britse publiek voorgelogen heeft over de bestemming van donaties voor oorlogsslachtoffers in Bosnië. Na uitgebreid onderzoek kwam men tot de conclusie dat de gelden weggesluisd werden naar het HVO, het Kroatische Nationale Leger. Het doel van dat leger was de vorming van een Groot-Kroatië.
Na het bekend worden van deze misleidingcampagne, werd de instelling van Ellis op last van de Britse autoriteiten gesloten.
In die tijd werkte Ellis samen met Denis Nolan, president van de organisatie The Children of Medjugorje. Nolan vertelde het publiek dat hij de wonderlijkste dingen had gezien (rozenkransjes die spontaan in goud veranderden), en vooral dat de mensen veel geld, nog meer geld moesten geven voor Medjugorje.

Een andere documentaire ‘Cover Up- The Hidden Agenda’, stellen de Mariaverschijningen ernstig ter discussie. Gesteld wordt dat de Mariaverschijningen geregisseerd worden door bedriegers en ordinaire dieven, die een slaatje slaan uit de grote toeloop van belangstellenden en reli-toeristen in Medjugorje. De bisschop van Mostar, Ratko Peric, verklaarde dat er ‘niets bovennatuurlijks is gebeurd daar’.
De Franciscaner priesters die in de documentaire als de schuldigen worden voorgesteld, hebben inmiddels schuld bekend. Maar zij willen niet dat deze video in de openbare verkoop wordt gebracht.

In een andere reportage ‘Visions on Demand – the Medjugorje Conspiracy’, opent een wereld van geldwolven die verdienen aan de zogenaamde Mariaverschijningen.
Gesteld wordt dat Medjugoje voor heel wat ruzies en schisma’s binnen de roomse kerk heeft gezorgd. Honderden miljoenen dollars die wereldwijd zijn binnengehaald voor de oorlogsslachtoffers, met verwijzing naar de aanwezigheid van Maria, zijn grotendeels zoek. Ook zijn er beschuldigingen dat priesters in het westen ‘vergoedingen’ ontvangen omdat zij pelgrims naar Medjugorje weten te sturen. Zij zouden het geld van de plaatselijke roomse kerk ontvangen.

Een van de Medjugorje promotors is de bekende bisschop Hnilica. Zijn verleden staat bol van de contacten met het Italiaanse Banco Ambrosiano-schandaal en het witwassen van criminele gelden via zijn organisatie Pro Deo et Fratribus, waarvan hij de oprichter is. Volgens sommigen zou zijn naam ook genoemd zijn in verband met Stasi activiteiten in het westen.

Een andere promotor van het Medjugorje fenomeen is priester Jozo Zovko, een Franciscaner monnik, wiens licentie door de roomse kerk tot tweemaal toe ingetrokken wegens ‘seksueel wangedrag’. Zovko probeerde een meisje te verkrachten die een Maria-ervaring had gehad. Ondanks zijn wangedrag bleef het meisje Vicka haar belager een ‘levende heilige’ noemen.
Op bijna alle Medjugorje reisjes, die georganiseerd worden door roomse reisbureaus, is een kort bezoek met Jozo Zovko ingepland.
Toen Zovko op bezoek was in Amerika om geld te bedelen voor de ‘oorlogsslachtoffers in Bosnië’, werd hij betrapt op homoseksuele betrekkingen.

De organisator van het Internationale Jeugd Festival in Medjugorje was priester Ken Roberts. Twee jaar geleden werd hij door de Dallas Morning News ontmaskert als een pedofiel die niet van jonge pelgrims in Medjugorje kon afblijven. Hij betaalde een Amerikaanse rechtbank 30.000 dollar om uit de gevangenis te blijven. Hij houdt zich nu geruime tijd schuil in een klooster.

De genoemde documentaires noemen meer namen, feiten en schandalen die onder het tapijt zijn geveegd. Namen van priesters, promotors van het Medjugorje verschijnsel. Velen blijken voor seks en het slijk der aarde te vallen.