Volgens Renate Hartwig, Duits criticus van het Scientology imperium, is Scientology nog steeds groeiende en heeft veel macht in handen.
“Zij zijn nog steeds gevaarlijk. Zij zitten op de sleutelposities van de macht. In de beoordeling van Scientology zijn er twee groepen: degenen die er voor waarschuwen, daartoe behoor ik en enige sekteonderzoekers vooral die van de evangelische kerk; en diegenen die geen kleur willen bekennen, helaas zitten veel daarvan in de politiek”, aldus Hartwig in een interview in het evangelische weekblad Idea Spektrum.

Hartwig zegt dat Scientology veel over ethiek praat, maar dat dat een andere ethiek is als de christelijke ethiek. “Scientology heeft zijn eigen taal en definieert begrippen opnieuw. Dat is verwarrend. ‘Ethiek’ betekent bij hun alles vernietigen wat tegen Scientology is. Alleen de Scientoloog heeft rechten. Wie niet naar deze ideologie leeft mag uitgebannen worden. Scientology heeft een fascistische kern, werkt met manipulatietechnieken, rooft mensen van hun vrijheid in handelen en denken. Er wordt een vorm van dictatuur nagestreefd, dat alles is toch geen religie!”.

Inmiddels is Scientology doorgedrongen tot het Duitse bedrijfsle­ven. Om deze bedrijven tegen infiltratie door Scientology te beschermen heeft Hartwig een zg. beschermingsverklaring opgesteld die personeelsmanagers kunnen gebruiken.
Zakenlieden, nieuw aan te nemen personeel en bedrijfsadviseurs zouden onvoorwaardelijk deze verklaring moeten ondertekenen.
Daarin staat dat hij of zij niet met het gedachtegoed en de technologie van de oprichter Ron Hubbard werkt. “Een Scientoloog zal zo’n verklaring niet ondertekenen, omdat de organisatie op een dag dit tegen hem kan gebruiken”. Bij enkele bedrijven is deze verklaring al ingevoerd. Resultaat: er melden zich geen Scientologen meer aan voor functies bij zo’n bedrijf.
Ook de kerken moeten oppassen voor Scientology. “De kerken moeten een interne discussie voeren of men gelijktijdig christen en scientoloog kan zijn”.

Het is moeilijk vast te stellen in hoeverre Scientology de Duitse politiek is doorgedrongen. Niemand weet precies hoeveel Sciento­logen in Duitsland actief zijn. Er worden de meest uiteenlopende aantallen genoemd.
De afgelopen jaren zijn er enkele Scientologen ontmaskerd. Alle partijen zijn in principe prooi voor het Scientology imperium. Met name in het noorden van Duitsland is Scientology actief. Ook binnen kringen van critici van het imperium zijn Scientologen doorgedrongen. “Er zijn informanten ontmaskerd, niemand vertrouwt meer een ander. Ook zijn er ‘uittreders’ die in werkelijk­heid voor Scientology blijven spionneren”.

Bovendien heeft Scientology tientallen organisaties opgericht die niet meer als deel van de organisatie herkenbaar zijn, bij voorbeeld als aanbieders van cursussen voor verkoop, management en communicatie. Zo heeft een van deze firma’s onderdelen voor het besturingsysteem ‘Windows 2000’ gemaakt.
“Hubbards technieken worden toegepast zonder dat de mensen praktiserend Scientoloog zijn”. Doel is het bereiken van absolute macht, met name in topposities van de economie.

Hoe moet volgens Hartwig politiek tegen Scientology worden opgetreden?
Allereerst moet er een speciale commissie komen die ondergebracht wordt bij de Duitse recherche bij de afdeling georganiseerde misdaad. Ten tweede is er volgens Hartwig een officier van justitie nodig die uitzoekt hoeveel processen er in Duitsland tegen Scientology lopen. Zodoende kan men beter het netwerk overzien. Ten derde hebben we een veiligheidsdienst nodig die de ideologie in de kaart brengt. “Als deze drie punten gerealiseerd worden, kan ik mij uit dit werk terugtrekken”.

Hartwig die inmiddels 26 aanklachten van Scientology over zich heen heeft gekregen, verklaarde dat zonder haar christelijke geloof zij de afgelopen tien jaar niet overleefd had.
“Als men zich intensief met Hubbard bezighoudt, er is bij hem sprake van een satanische achtergrond, dan komt men tot de erkenning: men heeft een geloof nodig, anders gaat men aan deze activiteiten ten gronde. Kracht krijg ik ook van mijn familie, mijn man en mijn kinderen. Op hen kan ik honderd procent vertrouwen”.