Premier Ariel Sharon heeft het Knessetlid Uzi Landau aangevallen tijdens een bijeenkomst van de Likoedfractie in de Knesset en gezegd dat de oud-minister de democratie in Israël ondermijnt.

Op deze gespannen bijeenkomst zei Sharon: “Het commentaar van Landau dat de besluiten van de regering onwettig zijn, is buitengewoon gevaarlijk. Zijn commentaar met twee gezichten is een gevaarlijke boodschap. Aan de ene kant veroordeelt hij oproepen om te weigeren in militaire dienst te gaan, maar aan de andere kant noemt hij regeringsbesluiten onwettig. De regering geeft bevelen aan het leger. Als haar besluiten onwettig zijn, hoe kunnen anderen niet de soldaten oproepen om te weigeren te dienen?”

De eerste minister ging zo ver dat hij zei dat het standpunt van Landau “een gevaar is voor het bestaan van een democratisch bewind in Israël.”
Landau, de leider van de zogenaamde “rebellen”in de Likoedpartij die zich verzetten tegen het plan van Sharon om Joden uit Gaza en noordelijk Samaria te verwijderen, reageerde dat het commentaar van de Eerste Minister ongegrond was. “Ik veroordeel absoluut een weigering om te dienen, maar waarschuw dat de terugtrekking gevaarlijk is, zelfs gevaarlijker dan de weigering om in de IDF te dienen. Dit is een pathetische poging van Sharon om zijn activiteiten te verhullen die een ernstige verdeeldheid onder het volk veroorzaken.”

“In plaats van zich aan de regels van de democratie en het democratische spel te houden, te praten, naar een compromis te zoeken,” zei Landau, “lynchen zijn adviseurs zijn tegenstanders – kolonisten, leden van de Likoedfactie en anderen.”

Sharon dreigt met vroege verkiezingen als geen religieuze partij zich bij de coalitie aansluit.
Sharons minderheidsregering is van meerdere kanten in de Knesset aangevallen en heeft drie vertrouwensstemmingen verloren. Daar echter geen van de resoluties de absolute meerderheid van 61 Knessetleden haalde zal de wankele Likoedregering van Sharon door 40 kamerleden gesteund het nog een dag kunnen uithouden. 13 leden van zijn ene partij hebben gezegd dat zij op sleutelkwesties tegen hem zullen stemmen, waaronder een stemming om een nieuwe coalitie goed te keuren met de Arbeiderspartij en een of meer religieuze partijen.

Het plan van Sharon voor een coalitie voer echter vast toen de Verenigd Thora Judaisme- partij, zich scheen terug te trekken, kennelijk onder invloed van kolonisten en hen die hen steunden, die proberen de partij (UTJ) los te weken van haar toezegging aan Sharon. Men hoopt de regering te laten vallen en daardoor de verwijdering van de kolonisten en het opheffen van de kolonies te dwarsbomen.

De Raad van de Wijzen van de Torah, die aan het hoofd van de UTJ staat, zal een besluit over deze kwestie nemen. Rabbi Shalom Yosef Elyashiv, de voorzitter van de Raad heeft vandaag de 15 Torah-wijzen bij elkaar geroepen om de ontwerp-overeenkomst voor een coalitie te bezien, die bereikt is met de Likoedpartij. De eindbeslissing over het al of niet toetreden tot de regering wordt pas in het midden van de week verwacht.

Rabbi Elyashiv is in principe tegen het Gaza-plan van Sharon. Echter overwegingen als de handhaving van de onafhankelijkheid van het orthodox-religieuze schoolstelsel kunnen de eerste rol spelen in hun besprekingen over toetreding tot de coalitie. Na de mening van zijn mede-wijzen gehoord te hebben zal Elyashiv zijn beslissing nemen.

In het geval dat de UTJ niet tot de regering toetreedt, zou Sharon geen andere keus kunnen hebben dan vervroegde verkiezingen uit te schrijven, zei Sharon tegen William Safire van de New York Times.

“Wij waren het eens met de Arbeiderspartij,” zei hij tegen Safire, “maar wij hebben problemen met een ultra-orthodoxe partij. Zij zijn van gedachten veranderd onder zware druk van radicale rabbi’s van de kolonisten. En een gedeelte van mijn eigen partij is tegen samengaan met de Arbeiderspartij. Als ik deze week geen meerderheid krijg, zullen we mogelijk verkiezingen moeten houden.”

Maar hij ging door zonder uitleg: “Verkiezingen nu zouden voor Israël een grote fout betekenen, maar zelfs als het nodig wordt, ga ik toch door met de ontmanteling van de nederzettingen.” Het is niet duidelijk of hij bedoelde dat hij de duizenden Joden zelfs voor de verkiezingen zou verwijderen, of dat hij er wel op vertrouwde te winnen en ze daarom na zijn verwachte overwinning uitwijzen.

Het is helemaal niet zeker dat Sharon bij nieuwe verkiezingen weer door de Likoed genomineerd zal worden en het is niet zeker dat hij in de interim-regering over een meerderheid kan beschikken voor een uitwijzingswet.