De centrale positie van Turkije in de huidige geopolitieke verhoudingen wordt in de media onderbelicht. Bekijk onderstaande video’s waarin duidelijk de belangen en afhankelijkheden worden geschetst tussen oost en west en de rol van Turkije in dit spel.

In bovenstaande video wordt verschillende keren verwezen naar achtergronden die in de onderstaande video verder worden besproken.