Onlangs verscheen er bij de Amerikaanse uitgeverij Trine Day, een boek dat een van de meest raadselachtige geheime genootschappen in de Verenigde Staten beschrijft. Het boek “Fleshing Out Skull and Bones” is met zijn 700 pagina’s een standaardwerk te noemen.
Bijna alle facetten van dit geheime genootschap worden beschreven. Samensteller en auteur Kris Millegan heeft samen met ongeveer tien andere auteurs een groot aantal artikelen bijeengebracht.

Decennia lang hebben slechts weinig mensen van Skull and Bones gehoord. Toen de vader van de huidige Amerikaanse president aan de macht kwam verschenen de eerste artikelen over dit genootschap in de Amerikaanse opiniebladen. Halverwege de jaren zeventig verscheen er eenmalig een artikel in het blad Esquire.
Enkele maanden geleden besteedde de actualiteitrubriek Nova aandacht aan het Skull and Bones lidmaatschap van president George W. Bush en van John Kerry. Iets waarover beiden absoluut niet in detail willen treden voor de camera’s.
Momenteel is Skull and Bones niet meer zo geheim. Een speurtocht op internet levert inmiddels meer dan 135.000 hits op.

“Fleshing Out Skull & Bones” omvat ook beschrijvingen van andere geheime elitegenootschappen aan Amerikaanse universiteiten, zoals Book and Snake, Wolfs’ Head, Scroll and Key en een groot aantal genootschappen wiens naam opgebouwd is uit drie Griekse letters. Het zijn voor het grote publiek volledig onbekende organisaties. Echter deze geheime genootschappen bestaan in de meeste gevallen al meer dan honderd jaar.

Behalve groepsfoto’s van Bones leden, foto’s van Tap Days, een beschrijving van het interieur van de tempel van Skull and Bones, een opsomming van alle tientallen genootschappen die deze ‘Greek letter societies’ vormen, alsmede overdrukken uit oude tijdschriften van eind 19e eeuw, bevat dit boek ook een enorme literatuurlijst. Dit alles draagt bij tot de zwaarte en degelijkheid van dit boek.
Veel luchtfoto’s ook, van de gebouwencomplexen waar de geheime samenkomsten en de sinistere initiatierites plaatsvinden.
Het ademt iets uit van ‘denk maar niet dat je je voor ons kunt verstoppen, we weten waar je bent’.

Gedetailleerd wordt beschreven wie het Skull and Bones netwerk hebben gevormd en wie daarin een rol hebben gespeeld.
Volgens diverse auteurs is Skull and Bones machtig geworden in de oorlogsjaren toen er door het Amerikaanse grootkapitaal grof geld is verdiend aan de nazi’s. De schandelijke rol die de grootvader van de huidige Amerikaanse president daarin gespeeld heeft wordt uitvoerig belicht.
De Bush familie speelt sowieso een belangrijke rol in het hele Skull and Bones gebeuren. De huidige president Bush, zijn vader en Prescott Bush, de grootvader van de huidige president waren lid van Skull and Bones.

Om de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog te beschrijven zijn er hoofdstukken overgenomen uit een onthullende biografie van George Bush, die enkele jaren geleden in Amerika is verschenen en volledig is doodgezwegen.
Het boek ‘The Unauthorized Biography of George Bush’, is uitgegeven door het goed geïnformeerde Executive Intelligence Review. Het laat weinig heel van Bush en zijn politieke netwerk.
Verder zijn er bijdragen van Anthony Sutton, de man die zijn leven bezig is geweest met het ontmaskeren van geheime en criminele netwerken van banken en politieke kongsies. Een bijdrage van Carl Oglesby over Skull and Bones en de nazi’s mag eveneens niet onvermeld blijven.

Interessant is een ledenlijst van Skull and Bones, die loopt van 1834 tot 1986. De afgelopen twintig jaar is er weinig naar buiten gekomen betreffende de identiteit van de huidige leden. Overigens werden tot 1969 nieuwe leden van Skull and Bones in de Yale Banner bekend gemaakt.
Deze ledenlijst vermeldt ook de functies en belangenrelaties van de leden in het bedrijfsleven en de politiek.

Elk jaar worden er op Tap Day vijftien nieuwe leden uitgekozen. Dat zijn de meest intelligente en veelbelovende ‘prospects’ die lid mogen worden van Skull and Bones.
Skull and Bones vormt een hecht elitenetwerk. Lidmaatschap is levenslang. Tot nu toe zijn er 2500 Yale studenten geweest die lid waren. Momenteel zijn er 800 levende Bones leden. Zij  zijn in de meeste gevallen afkomstig uit rijke en blanke families.

Dat er uitgebreid over de familie Bush geschreven wordt,  heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de Bush familie er in geslaagd is een politieke dynastie in de Verenigde Staten te vestigen. Een familie waarvan de belangrijkste leden tot een geheim en sinister genootschap behoren. Een genootschap waarin een doodscultus een overheersende rol speelt.

Fleshing Out Skull & Bones – Investigations into America’s Most Powerful Secret Society, Trine Day, Waterville, Oregon, 2003, 712 pagina’s