Het geloof in de evolutieleer is de laatste jaren in Duitsland sterk toegenomen. Inmiddels gelooft 62% van de bevolking in de theorie van Charles Darwin (1809-1882), dat mensen en apen gemeenschappe­lijke voorou­ders hebben. Van alle mensen wijst 21% deze theorie af. 17% heeft geen mening. Dat blijkt uit een onderzoek van het Institut für Demoskopie in het Duitse Allensbach.
In 1970 was 38% van de bevolking van deze leer overtuigd, in 1988 was het percentage gestegen tot 48%

Het geloof in de evolutieleer stopt ook niet voor de kerkdeur. 53% van de rooms-katholieken en maar liefst 66% van de protestanten geloven aan gemeenschappelijke voorouders van aap en mens.
Het percentage niet-gelovi­gen dat in de evolutieleer gelooft bedraagt 67%, 1% meer dan de protestan­ten. Daarmee onderscheiden protes­tanten zich niet van buitenker­kelijken en aanhangers van andere religies.

Jongeren geloven verhoudingswijs meer in de evolutieleer dan ouderen. Van de jongeren in de leeftijd van 16-29 jaar gelooft 75% in de evolutie.
Van alle ondervraagden boven de 59 jaar gelooft 52% daarin. Wel zegt één op de vier van alle mensen boven de 59 jaar dat als de evolutieleer met de Bijbel in tegenspraak is, deze leer niet juist is.
In het voormalige Oost-Duitsland gelooft 69% van de mensen in evolutie, in West-Duitsland is dat 61%
Bij aanhangers van de Groenen en de socialisten is het geloof in de evolutietheorie groter dan bij de christendemocraten en andere rechtse partijen.