Michelle Malkin heeft in zijn blad “Coweta Citizen Review” de aandacht gevestigd op de 18-jarige leerling Andrew Smith, van de “Novato High School”, Marin County, California, die een opzienbarende brief heeft geschreven, die door vele Amerikaanse kranten is gepubliceerd.
Andrew zegt: “Illegale immigranten zijn wetschenders, die teruggestuurd behoren te worden naar hun geboortelanden, waar zij op hun beurt moeten wachten, net als iedereen. Ons land is buitengewoon royaal en heeft heel wat grootse kansen te bieden. Daarom zijn hier mensen van over de hele wereld naar toe gekomen, om er beter van te worden, in vrijheid. Om te zorgen, dat onze gulheid en mogelijkheden niet worden verkwist door degenen die bescherming hebben gezocht binnen onze grenzen, moet men zich aan zekere wettelijke voorschriften houden. Die zijn er om alle burgers van ons land te beschermen.

De eisen, waaraan iemand moet voldoen om inwoner van ons land te worden zijn redelijk. In eerste plaats moet men in staat zijn eenvoudig Engels te spreken, te schrijven en te verstaan. In de tweede plaats, men moet niet veroordeeld zijn voor zware misdaden. Men moet laten zien geen immoreel persoon te zijn. Men moet wat afweten van de historie en de cultuur van Amerika, en vaderlandslievend zijn. Men moet niet tolerant zijn tegenover illegale immigranten, maar zeggen dat wie niet aan onze voorwaarden kan voldoen, uit ons land moet wegblijven”

Een paar dagen later schreef het nieuwsblad “Tampa”: “Sinds de aanvallen van terroristen op 11 september is de vaderlandsliefde in Amerika opgebloeid bij de meerderheid van de Amerikanen. Weldra echter kwamen er mensen, die begonnen te klagen over de mogelijkheid, dat ons patriottisme anderen zou kunnen ergeren en dat ze ons niet meer ‘politiek correct’ zouden vinden. Ik heb niets tegen immigratie en ik neem het niemand kwalijk als hij of zij een beter bestaan hoopt te vinden door naar Amerika te komen. Maar er zijn enkele dingen, die degenen die onlangs naar ons land zijn gekomen (en sommigen die hier zijn geboren) behoren te bedenken. Het idee, dat Amerika een multiculturele gemeenschap is, is tot dusver alleen gebruikt om onze soevereiniteit en onze nationale identiteit te verwateren.
Als Amerikanen hebben wij onze eigen cultuur, onze eigen samenleving, onze eigen taal en onze eigen manier van leven. Onze cultuur is ontwikkeld in de loop van eeuwen van worstelingen, beproevingen, en overwinningen door miljoenen mannen en vrouwen, die naar vrijheid hebben gezocht. Wij spreken Engels, geen Spaans, Arabisch, Chinees, Japans, Russisch, of enige andere taal. Daarom, als u deel wilt hebben aan onze maatschappij, leer de taal.

“We vertrouwen op God” (In God we trust). Dat is ons nationale motto. Niet zomaar een christelijke, rechtse, politieke leus. We gebruiken dit omdat ons land door christelijke mannen en vrouwen gefundeerd is op christelijke principes, en dat is duidelijk gedocumenteerd. Het is zeker passend om ‘t te vertonen op de muren van onze scholen. Als God u aanstoot geeft, dan stel ik voor dat u een ander deel van de wereld kiest om te gaan wonen, want God is een deel van onze cultuur.

Als de sterren en strepen van onze vlag u ergeren, of als Uncle Sam u niet bevalt, dan raad ik u dringend aan te overwegen naar elders op deze planeet te vertrekken. Wij zijn gelukkig met onze cultuur en we zijn niet van plan, veranderingen aan te brengen, en het kan ons werkelijk niets schelen, hoe u dingen deed waar u vandaan kwam.
Dit is ons land en onze stijl van leven. Ons “First Amendment” geeft iedere burger hier het recht zijn of haar opinie te geven en we staan u toe dat ook te doen. maar, zodra u klaar bent met uw grieven en uw klachten, moedigen wij u ten sterkste aan, gebruik te maken van het recht dat elke Amerikaan heeft, namelijk het recht om te vertrekken”.