’The McAlvany Intelligence Advisor’ (Phoenic, Arizona, USA) heeft een “Special Report” laten verschijnen over het feit dat we, met name in Europa en de U.S.A., bezig zijn te sterven aan een ongeneeslijke ziekte, die het best kan worden vergeleken met de “Zwarte Pest” uit de jaren 1300. Daar stierf toen 25% van de bevolking van Europa aan. Nu hebben we echter te maken met iets ergers.

De ‘Mad Cow Disease’ (bij koeien) = ‘Scrapie’ (bij schapen) = ‘Creutzfeldt-Jacob Disease’ (bij mensen). Let op de volgorde waarin ze de mens bereiken. Bij de dieren moet ook wild worden gerekend, zoals herten en klipgeiten. Jarenlang hebben vele regeringen de verbreiding van de infecties verzwegen uit angst voor paniek, en de gevolgen daarvan voor de vleesindustrie die een waarde vertegenwoordigt van 150 biljoen U.S. dollars.

De oorzaak is dat dode dieren die meestal ziek waren geweest, werden gedroogd en vermalen tot poeder, dat vermengd werd met voeder voor dieren zoals koeien, schapen en varkens. Dat komt dan bij de mensen op tafel te staan, via de slagerijen. Hierdoor sterven steeds meer mensen aan CJD (Creutzfeldt-Jacob Disease). Om de voorgeschreven autopsies te vermijden wordt er echter een label aangehangen met de woorden “Alzheimer Disease”. Een leugen dus.

Er lopen duizenden mensen rond die besmet zijn, maar nog niet de symptomen vertonen. Als zij bloed geven kunnen ze daardoor zieken en gewonden in een ziekenhuis besmetten. De Amerikaanse regering heeft daarom reeds bepaald, dat iedereen die sinds 1 januari 1980 langer dan 6 maanden in Engeland of Ierland verbleef, geen bloed mag geven. De MCD/CJD ziekte heeft zich al op grote schaal verspreid in de volgende landen: Duitsland, België, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Portugal, Spanje en Zwitserland. De rivieren waaruit de dieren drinken, zijn besmet. Ook de landerijen zijn besmet door de mest. De ziekte wordt niet veroorzaakt door bacteriën, maar door “prions”. Dit zijn proteïnen die zich niet normaal aanpassen en daardoor dodelijk zijn.

De oorsprong van de ziekte is in 1940 ontdekt in het zuiden van Nieuw-Guinea, bij kannibalen van de volksstam Fore. Dit was een vergeten gebied en totaal verwilderd. Zodra iemand was overleden werd hij of zij door familieleden opgegeten. Dokters die een onderzoek instelden, ontdekten dat die mensen allemaal stierven aan een onbekende hersenziekte die “Koeroe” werd genoemd. Alle mensen hadden elkaar ermee besmet door het kannibalisme. Ze worden geleidelijk krankzinnig, waarna ze sterven.
Vast staat dat het aangetaste deel van de hersens in alle gevallen van CJD, over de gehele wereld, steeds hetzelfde is.

In 1986 toonde Dr. Richard W. Lacey (Universiteit van Leeds) aan, dat MCD en CJD hetzelfde waren, en dat de symptomen overeen kwamen met die van ‘Scrapie’ en de ‘Koeroe’. Op dat moment was Dr. Lacey de enige expert die het geheim had ontdekt, en tot de conclusie kwam: “Stop het eten van rundvlees”. De Engelse regering zei echter dat er geen reden tot ongerustheid was. Maar in 11 jaar tijd stierven er 160.000 Britse koeien aan de ziekte. De hele mensheid ging door met zichzelf dood te eten. Ook hun vleesetende huisdieren zoals katten en honden.

Dr. Lacey werd belachelijk gemaakt in sommige publicaties in Engeland, en een door hem geschreven boek werd genegeerd. De levens van een hele generatie staan op het spel. Alle zuivelproducten zijn besmet en kunnen niet verbeterd worden. Er bestaat een lijst van 400 producten en er komen er nog steeds bij.
Volgens McAlvany is het wijs om te stoppen met het eten van alle soorten vlees, en over te gaan op vis uit diepe oceanen, met fruit en groenten die u zelf hebt verbouwd zonder dubieuze meststoffen.