D.V. 17 oktober 2009 hoopt Het KNP haar jaarlijkse studiedag te houden in de aula van Het Lodensteincollege te Kesteren. Het thema wat deze dag centraal zal staan is: ‘Samenzwering: fictie of realiteit?’

Drie sprekers zullen een inleiding verzorgen. Tijdens het ochtendprogramma zal drs. R.J. Bleeker starten met een betoog, waarin hij stelt dat samenzweringen van alle tijden, van alle landen en alle culturen zijn. Door middel van treffende voorbeelden uit zowel het verleden als het heden laat hij ook zien dat samenzweringen in alle lagen van de samenleving vertegenwoordigd zijn. De burger moet daar volgens hem veel meer bewust bij leven.

Drs. R.J. Bleeker heeft politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij legt grote interesse aan de dag voor actuele zaken die volgens hem niet of nauwelijks in de media worden vermeld.

Vervolgens spreekt prof. dr. C. J. Hamelink over hoe journalisten en samenzweerder zich tot elkaar verhouden. Hij gaat in op de manieren waarop de journalistiek met (mogelijke) samenzweringen omgaan. Het thema ‘complot’ is niet populair bij de pers en Hamelink zal toelichten waardoor dat komt.

Prof. Dr. Hamelink studeerde filosofie en psychologie in Amsterdam. Hij is hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en was hoogleraar Media, Religie en Cultuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Professor Hamelink heeft tevens gewerkt als journalist en adviseur op media- en communicatiebeleid voor diverse internationale organisaties en nationale overheden.Hij geeft gast- lezingen in meer dan 40 landen en was adviseur van de VN Secretaris Generaal voor de Wereldtop over de informatiesamenleving die in 2003 en 2005 plaats vond.

In de middag zal dhr. I. den Dekker het publiek meenemen met een reis door de Bijbel. Hij behandelt de samenzweringen die in die tijd plaatsvonden. Zo laat hij zien dat tegenover de waarheid van God en Zijn Woord, de leugen van satan, als tegenstander, staat. God heeft een plan en zo ook de satan. De Bijbel leert, zo stelt Den Dekker, dat God voor een bepaalde tijd ruimte gegeven heeft aan de tegenstander om zijn plan uit te werken. En dat doet hij in het geheim. Die ‘werking’ krijgt volgens Den Dekker gestalte in verleiding, misleiding en manipulatie. Satan doet zich voor als een ‘engel des lichts’ en dat maakt zijn activiteiten moeilijk traceerbaar. Tijdens deze lezing zal een overzicht van deze activiteiten worden gegeven.

Dhr. Den Dekker heeft in zowel Nederland als Canada gewoond en heeft jarenlang als docent Engels, Godsdienst en Frans lesgegeven aan het Van Lodensteincollege te Amersfoort. Ook is hij actief betrokken geweest bij tal van organisaties en stichtingen .

Zowel in de ochtend als ’s middags is er een forumdiscussie, waarin de verschillende sprekers en een aantal bestuursleden zitting zullen nemen. Tijdens de pauze wordt een lunch verzorgd.

Aanvang:        9.30 uur.
Afsluiting:        ± 16.00 uur.
Locatie:        Aula Lodensteincollege, Kasteelstraat 2, Kesteren.
Kosten:        €15,00 (studenten: €10,00).

Opgave is mogelijk via: studiedag@hetknp.org.