Op Deo Volente 28 oktober hoopt Het KNP haar jaarlijkse studiedag te houden.
Het thema van deze dag is: “DE MACHT VAN OLIE EN DE NIEUWE WERELDORDE”:
Verleden, heden en toekomst.
Sprekers zijn:

Dhr. G.A. Mosterdijk
“De rol van de olie in de geschiedenis.

Dhr. drs. R.J. Bleeker met de lezing:
“Olie en het geopolitieke machtspel in Azië”

Dhr. Iz. den Dekker  met de lezing
“China als opkomende macht”

De studiedag zal gehouden worden in de aula van De Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

Zie: www.hetknp.org/studiedag/studie2006.htm