Het KNP organiseert jaarlijks een studiedag rond actuele thema’s. In de afgelopen jaren zijn een aantal zeer interessante onderwerpen aan bod gekomen zoals:  Samenzweringen, Transhumanisme, en ons financiële stelsel.

Van de afgelopen jaren zijn de lezingen te beluisteren via onze website. Ook kunt u de tekstversie van de lezingen opvragen bij het KNP. Hiervoor vragen we echter een vergoeding om onze kosten te dekken.

De studiedag dit jaar is gehouden op zaterdag 24 november. Klik hier voor meer informatie

Studiedagen

Studiedag 2008

Het thema van de studiedag was: Het antichristelijke in de jeugdcultuur’ de lezingenbundel van deze dag is te bestellen via onze bestelpagina.

Studiedag 2009

Deze studiedag had als centrale thema ‘Samenzweringen: fictie of realiteit?’. De lezing van Prof. dr. Hamelink met de titel: Journalisten en Samenzweerders is hier te beluisteren.

Studiedag 2010

Thema: De maakbare mens: ‘van Adam tot Cyborg’

Studiedag 2011

De title van deze studiedag was: “In de greep van de mammon”. In drie lezingen werd ingegaan op het wereldwijde financiële systeem, de Euro(crises) en geld vanuit Bijbels perspectief. Alle drie de lezingen zijn hier te beluisteren.

Studiedag 2012

Aan de hand van drie lezingen werd ingegaan op het thema, de grondleggers, verborgen symbolieken in gebruikte illustraties. Bovendien zal een van de lezingen door een ex-Jehova’s Getuige verzorgd worden.