Het KNP organiseert regelmatig studiedagen rondom actuele thema’s. In de afgelopen jaren zijn een aantal interessante onderwerpen aan bod gekomen zoals:  Fake Nieuws, Samenzweringen, De maakbare mens: Transhumanisme, het huidige financiële stelsel, etc.

Hieronder is een overzicht van de meest recente studiedagen weergegeven. Diverse lezingen zijn terug te luisteren of te zien. Van de oudere studiedagen zijn uitgewerkte lezingen beschikbaar in pdf. U kunt deze opvragen via onze contactpagina.

 

Studiedag 2018

Wat is waar en wat is nep? Deze vraag is in de discussie rondom Fake Nieuws hoogst actueel. Maar voeren we geen nep discussie?

Met elkaar dachten we na over nieuws en waarheid. Bekijk hier de opnames van de lezing van ds. Koppelaar en een bijdrage van Prof. dr. C.J. Hamelink.

Studiedag 2014

De moderne media brengen een verandering teweeg in de manier waarop informatie tot ons komt. Met de komst van de Smartphone en sociale media is het medialandschap sterk veranderd.

We zien dat de ‘oude media’ zoals kranten hun lezerspubliek verliezen en dat de burger meer en meer digitaal zijn informatie zoekt.

Klik hier voor meer informatie en het beluisteren van de lezingen

Studiedag 2013

Films en met name speelfilms zijn naast televisie, internet en games een belangrijke vorm van entertainment in de huidige cultuur. De culturele betekenissen die kijkers bij speelfilms aangeboden krijgen hebben invloed op ons allemaal. Een kritische houding in de afweging wat  kijk ik wel en wat niet is van groot belang.  Niet in het minst omdat onze beeldvorming er mede door beïnvloed wordt.

Beluister hier de lezingen van deze dag.

 

Studiedag 2012

Aan de hand van drie lezingen werd ingegaan op het thema, de grondleggers, verborgen symbolieken in gebruikte illustraties. Bovendien zal een van de lezingen door een ex-Jehova’s Getuige verzorgd worden.

Ga naar de lezingen

Studiedag 2011

De title van deze studiedag was: “In de greep van de mammon”. In drie lezingen werd ingegaan op het wereldwijde financiële systeem, de Euro(crises) en geld vanuit Bijbels perspectief. Alle drie de lezingen zijn hier te beluisteren.

Studiedag 2010

Thema: De maakbare mens: ‘van Adam tot Cyborg’. Een reflectie op nieuwe technologie.

Sprekers op deze dag waren:

Drs. R.J. Bleeker
Drs. C. Steyns
Prof. dr. ing. H. Jochemsen

Beluister de lezingen hier

Studiedag 2009

Deze studiedag had als centrale thema ‘Samenzweringen: fictie of realiteit?’. De lezing van Prof. dr. Hamelink met de titel: Journalisten en Samenzweerders is hier te beluisteren.

Studiedag 2008

Het thema van de studiedag was: Het antichristelijke in de jeugdcultuur’ de lezingenbundel van deze dag is te bestellen via onze bestelpagina.