Het African National Congress en zijn bondgenoot

Het African National Congress en zijn bondgenoot, de Communistische Partij (ANC/SACP), spreken vaak over doorgaande ‘revolutionaire verandering’, voortgaande ‘nationaal-democratische revolutie’, en de noodzaak van een “radicale transformatie van de samenleving.” Zij geloven dat zo’n ‘transformatie’ in de eerste plaats bereikt dient te worden door de ‘socialisatie’ van jongeren door ‘gedemocratiseerd onderwijs’.

(meer…)

Zware kritiek op Franse Afrika-politiek

De directeur van de Franse organisatie Survie, Francois-Xavier Verschave, bekritiseert de politiek van zijn land richting Afrika. Volgens hem worden de Franse ex-koloniën in Afrika nog steeds beheerst door een kongsi dat een ondergronds netwerk van politici en diplomaten vormt, die wrede dictators aan de macht helpt en corruptie laat gedijen.
Verschave is sinds 1995 hoofd van deze non-gouvernementele organisatie. Hij concentreert zich op Afrika en bindt al jaren de strijd aan tegen de duistere kanten van de Franse Afrika-politiek.

(meer…)

Afrika verloor haar Gouden Eeuw

Estelle Lombard zegt in de ‘Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, Zuid-Afrika) dat de leiders van Afrikaanse landen (zwarte huidskleur) bijna zonder uitzondering hun uiterste best hebben gedaan om hun minachting te demonstreren voor de koloniale erfenis van dit continent.
Zelfs nu is het nog mode de mislukkingen domweg toe te schrijven aan “wit racisme”. Is dat waar? Is de ‘witte man’ echt het grote probleem voor de ‘zwarte man’?

(meer…)

Erger dan oorlog

De communistische regering van Angola maakt zich, volgens ds. Peter Hammond en andere protestantse zendelingen, voortdurend schuldig aan gewelddaden, vooral in het zuidoostelijk gedeelte van het land.
Angola had toestemming gekregen van Namibië om haar soldaten hun grondgebied te laten gebruiken om de troepen van de wettige regering (de Unita, die voornamelijk uit christenen bestaat) van Angola in de rug te kunnen aanvallen.

(meer…)