Hoe Rothschild schuldslaven van ons heeft gemaakt

Geld, het instrument waarmee enkelen de gehele mensheid controleren…

In de publicatie ‘Bankers, Bradburys and the carnage on the Western Front!’ laat Justin Walker geen spaan heel van het huidige financiële systeem en de hierachter schuilgaande krachten. Walker schrijft letterlijk dat deze krachten de wereld op hun condities willen controleren. De huidige lage rente camoufleert enigszins hoe ver dit proces naar wereldcontrole is gevorderd. Als de rente weer omhoog gaat, zoals nu in de V.S. en Canada al het geval is, dan zal snel blijken hoezeer de elite waarover Walker schrijft de wereld door het ‘geld door schuld systeem’ al in zijn greep heeft.  De publicatie van Walker is uit 2012. In een volgend artikel gaat De Vrije Media in op de voorstellen van Walker om ons zo snel mogelijk los te maken van de druk van de elite.

(meer…)

Huidig systeem van geldcreatie slecht voor de samenleving

Een landelijke coöperatie waarbinnen een eigen munt circuleert zou het antwoord kunnen zijn op het falende bankensysteem. Dat meldt John Diks op www.gewoon-nieuws.nl De manier waarop nu het geld wordt gecreëerd draagt niet bij aan een samenleving waarin de bestaanszekerheid en welvaart voor iedereen bereikbaar is. Toch is het een van de grondrechten die wij als Nederlandse burgers hebben. Geld zou een zaak moeten zijn voor en van de burgers zelf. Dat is nu niet het geval. De overheid heeft het scheppen van geld voor het overgrote deel uit handen gegeven aan commerciële banken, die als hoofddoelstelling het maken van winst op het uitlenen van geld hebben en dat doen voor de aandeelhouders. Dit draagt in hoge mate bij aan ongelijkheid in de samenleving. Ongelijkheid in het inkomen en vooral in het bezit. Door het creëren van geld van onderen op weer een zaak te maken van de burgers, onafhankelijk van banken en van een falende overheid, kunnen wij zelf de voorwaarde scheppen voor bestaanszekerheid en welvaart voor iedereen. (meer…)

“Rothschilds graaiden onvoorstelbaar groot kapitaal bij elkaar”

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Wanneer het geschatte vermogen $490.000.000.000.000.000,- (vierhonderdnegentigduizend triljoen dollar) van de bankiersfamilie “De Rothschild” onder de wereldbevolking verdeeld zou worden dan zou iedere wereldburger 70 miljoen dollar ontvangen.
Dit is een astronomisch bedrag die het voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Zo verschrikkelijk veel geld kan onmogelijk in één mensenleven bij elkaar worden gebraht. Het lijkt zelfs onmogelijk dat zoveel familiebezit opgebouwd kan worden over een aantal generaties. Toch heeft de Rothschild familie dit huzarenstukje geleverd in nog geen tweeënhalve eeuw. Dit schrijft John Diks op de website: http://www.gewoon-nieuws.nl/ (meer…)

Manipulatie van ‘vrije’ financiële markten

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Complotteurs in de wereld, zij die geloven in de geheime agenda van de Rothschilds, de vrijmetselaars en de Illuminati, wij sceptici zijn u een excuus verschuldigd. U had gelijk. De spelers heten wellicht anders, maar de gedachte was volledig correct. De wereld wordt door schaduwmachten geregeerd. We kwamen hier pas in de afgelopen maanden achter, toen een serie aan elkaar gerelateerde corruptieschandalen uitkwamen binnen de financiële sector, waaruit blijkt dat de grootste banken ter wereld de prijzen manipuleren van, tja van vrijwel alles eigenlijk. (meer…)

Nederlandse verzekeraars blijven beleggen in wapenhandel

ABN Amro, ING, Rabo en AEGON gaan er prat op niet meer te investeren in controversieel wapentuig, maar indirect beleggen de vier Nederlandse ‘financials’ nog volop in clustermunitie. Dat blijkt uit een rapport van IKV Pax Christi dat vorige week is gepresenteerd. Uit onderzoek van de vredesbeweging blijkt dat de Nederlandse financiële instellingen ABN Amro, ING, Rabobank en AEGON voor bijna 125 miljoen euro hebben geïnvesteerd in fabrikanten van clustermunitie sinds 31 december 2011. (meer…)