Lutherse wereldbond nodigt boeddhist uit

Op een conferentie van de Lutherse Wereldbond in Hong Kong die gehouden zal worden van 8 tot 16 juli as. zal een belangrijke boeddhistische leider de Lutherse afgevaar­digden toespreken.
De president van de wereldorganisatie van boeddhisten, Upsaka P.Y.Ko, zal ingaan op thema’s als dialoog en missie. Van Lutherse zijde zal de Amerikaanse hoogleraar prof. Paul V.Martinson het woord voeren.

(meer…)

Birma: Christenen worden gedwongen zich tot boeddhis­me te bekeren

In het Zuidoost Aziatische land Myanmar, dat tot 1990 Birma heette, wordt de situatie voor christenen steeds benarder. Het militaire regiem dwingt het christelijke Naga bergvolk tot de overgang naar het boeddhisme en tot het bouwen van boeddhistische tempels. Wie weigert, wordt gefolterd of gedood. De leiders van diverse stammen van dit bergvolk ontvangen regelmatig dreigbrie­ven.
Dit meldt Idea Spektrum.

(meer…)

Futurisme in Amerika onder invloed van New Age

Van 14 tot 19 juli as. denkt de Amerikaanse World Future Society (WFS) de achtste internationale conferentie te organiseren in het Hilton Hotel in Washing­ton DC. Meer dan tweeduizend genodigden uit de gehele wereld zullen aan de confe­rentie deelnemen en hun visie geven op de sociale, economi­sche, politie­ke, wetenschappelij­ke, technologische en klimatologische ontwikke­lingen voor de komende decennia.

(meer…)

Aanhangers Boeddhisme in Duitsland verdubbeld

Het aantal aanhangers van de diverse Boeddhistische organisaties en stromingen in Duitsland is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Het totaal aantal boeddhistische gelovigen zou inmiddels opgelopen zijn tot 40.000. Onlangs werd er officieel de eerste Boeddhistische tempel in Düssel­dorf geopend.
Dit meldt Idea Spektrum, een weekblad uitgegeven door de informatiedienst van de Evangelische Alliantie in Duitsland.

(meer…)

Japan: Herziening van de wet op godsdienstige verenigingen

Door de emoties teweeggebracht door de aanslag met gas, uitge­voerd in de metro van Tokyo in maart ’95 en toegeschreven aan de sekte Aum Shinriy­o, werden veranderingen aange­voerd op de wet van godsdienstige vereni­gingen in Japan.

De Episcopale Conferentie van Japan heeft deze wetgevende herziening becriti­seerd die volgens haar een deur dreigt te openen voor inmenging in godsdienstige zaken door regerings­diensten, en alzo de scheiding van kerk en staat in gevaar brengt.

(meer…)