Chinese belangstelling voor Afrika begint te tanen

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Niet alleen de jasmijnsector in China heeft klappen gekregen door de opstanden in de Arabische wereld. Ook veel buitenlandse investeerders hebben veel verlies gemaakt. De nieuwe Chinese exportstrategie gaat zich volledig op Azië richten, omdat Afrika te riskant en instabiel wordt geacht. (meer…)

Het gaat niet zo goed met de godsdienstvrijheid in China

Het gaat niet zo goed met de godsdienstvrijheid in China als wel beweerd wordt. Dat is de mening van Open Doors’ werkers in dat land. In weerwil van sommige juichende berichten in de media dat het goed gaat met de mensenrechten in China, moet Open Doors constateren dat de (geheime) politie het afgelopen jaar vaker en strenger is opgetreden tegen de huiskerkbeweging.

(meer…)

De impact van de parel-bijbel

Op 18 juni 1981 naderde een sleepboot van Open Doors China. Tweeduizend christenen van de ondergrondse Kerk wachtten ongeduldig op het strand dat tegenwoordig Shantou heet. Die nacht werden 1 miljoen bijbels aan land gebracht. Nu, 25 jaar later, keerden Open Doors-medewerkers terug naar het strand om ‘project Parel’ te herdenken. “We komen de parel-bijbels nog heel vaak tegen.”

(meer…)

Rood-China rukt op

In de lawine van persberichten over moordaanslagen, oorlogen, revoluties, politieke ruzies, enz. schijnt bijna niemand te hebben gelet op Rood-China, dat bezig is de economie van het Westen te ondergraven. Het is hoog tijd hier de aandacht op te vestigen.
Aldus de journalist Max Walsh in het Australische weekblad “The Bulletin”.

(meer…)

Wat is er aan de hand in de Wereld?

Rood China saboteert het verspreiden van bijbels. De in 1988 in Nanking gedrukte exemplaren worden alleen aan kerken onder staatstoezicht verstrekt. Dat zijn de zogenaamde “Drie-Zelf-kerken”, waar Gods Woord wordt verminkt ten ‘gunste’ van het communisme.
De bijbels zijn niet te koop in boekwinkels. Mensen die na lang wachten een bijbel in handen krijgen, moeten een formulier invullen, waarop zij hun naam, adres en identiteitsnummer (van het persoonsbewijs) moeten in vullen. Zij worden gevolgd en als hun spoor naar een ondergrondse kerk (een zgn. huiskerk) leidt, wordt die plaats door de veiligheidspolitie overvallen en geplunderd, aldus ‘What in the world’ (uitg. Bob Jones University, South Carolina, USA).

(meer…)