Waardevolle Bilderberg contacten

“Bilderbergers weten hun onderlinge, informele contacten met hun collega’s uit de top van de politiek, het bedrijfsleven, de financiële wereld, de wetenschap, de werkgevers- en werknemersorganisaties en niet te vergeten de media naar waarde te schatten, al liggen de harde bewijzen daarvoor niet voor het opscheppen. De contacten zijn nuttig voor de politiek en het bedrijfsleven, maar zijn ook in particulier opzicht van belang: Bilderbergers kunnen altijd moeiteloos informeel contact met elkaar opnemen. Bilderberg is een internationaal netwerk dat per definitie weinig last heeft van pottenkijkers; het besprokene blijft vertrouwelijk en binnen ‘eigen’ kring. Daarin schuilt zijn kracht.”

(meer…)

“Bedrijfsleven machtiger dan regeringen”

“Er is door middel van deregulering en het wegvallen van nationale economische grenzen een mondiale economie gecreëerd die machtiger is dan welke regering dan ook- en ze vliegt op de automatische piloot recht op een hoge berg af”.
“Er is sprake van een zorgwekkend gecorrumpeerd mondiaal systeem dat ver buiten het bereik van menselijke controle aan het rondtollen is. De dynamiek van het systeem heeft zoveel macht verworven en is zo verdorven dat het voor bedrijfsmanagers steeds moeilijker wordt om met hun werk het algemeen belang te dienen, ongeacht hun morele waarden en hun inzet.”

(meer…)

Lijst deelnemers geheime Bilderberg conferentie openbaar

Na ijverig speurwerk van diverse buitenlandse journalisten is er een lijst samengesteld van deelnemers die aanwezig waren op de geheime Bilderberg conferentie in de Verenigde Staten eerder deze maand. De geheime conferentie, waar ook koningin Beatrix, Willem Alexander en minister-president Balkenende aanwezig waren, vond plaats in het stadje Chantilly in Virginia van 5 t/m 8 juni jl.

(meer…)

Veel organisaties pleiten voor wereldregering

Een wereldregering is een globale politieke en wellicht economische organisatie die voor de gehele wereld of een zeer groot gebied de macht heeft om wetgeving tot uitvoering te brengen. Een dergelijke regering bestaat momenteel niet. De Verenigde Naties worden echter door sommigen gezien als een poging om een wereldregering te vormen.

(meer…)