Liegen, bedriegen en moorden voor Uncle Sam

Sommige nieuw verschenen Amerikaanse boeken doen er lang over om bekendheid te krijgen in West-Europa.
Een van deze boeken is ‘Confessions of an Economic Hitman’, geschreven door de econoom John Perkins. Hij was van 1971 tot 1981 werkzaam als consultant voor een internationale firma die bedrijven adviseerde op economisch gebied. Later heeft hij nog voor de Amerikaanse National Security Agency gewerkt.

(meer…)

Stemmen uit Amerika

Michelle Malkin heeft in zijn blad “Coweta Citizen Review” de aandacht gevestigd op de 18-jarige leerling Andrew Smith, van de “Novato High School”, Marin County, California, die een opzienbarende brief heeft geschreven, die door vele Amerikaanse kranten is gepubliceerd.
Andrew zegt: “Illegale immigranten zijn wetschenders, die teruggestuurd behoren te worden naar hun geboortelanden, waar zij op hun beurt moeten wachten, net als iedereen. Ons land is buitengewoon royaal en heeft heel wat grootse kansen te bieden. Daarom zijn hier mensen van over de hele wereld naar toe gekomen, om er beter van te worden, in vrijheid. Om te zorgen, dat onze gulheid en mogelijkheden niet worden verkwist door degenen die bescherming hebben gezocht binnen onze grenzen, moet men zich aan zekere wettelijke voorschriften houden. Die zijn er om alle burgers van ons land te beschermen.

(meer…)

De Romerstein documenten

In het maandblad ‘Insight’ heeft Jennifer G. Hickey verteld over de Russische spionage in de U.S.A. en gesproken met de auteur van de zgn. Romerstein Documenten.
Veel Amerikanen hadden de bestaande Sovjet-Unie in de papiermand gegooid, dachten niet meer aan de betrekkingen van Moskou met Washington. Maar onderzoekingen hebben aangetoond dat men niet te licht moet denken over wat er tijdens de ‘Koude Oorlog’ is gebeurd.

(meer…)

Achteruit of vooruit

In het Amerikaanse weekblad ‘Barron’s’ verscheen een hoofdartikel van de hand van Dr. Henry Kaufman, een econoom die in de loop der jaren telkens werd bespot wanneer hij een neergang in de economie voorspelde, en wanneer hij dan gelijk kreeg werd hij vergeten. De laatste keer dat dit gebeurde was in oktober 1987.

(meer…)

Religie op het werk in Amerika

In het Australische weekblad ‘The Bulletin’ heeft Christopher Reed geschreven over de toegenomen invloed van de godsdienst in fabrieken en kantoren in de U.S.A. Het personeel praat meer over godsdienstige onderwerpen dan voorheen. Een onderzoek heeft aangetoond, dat 95% van de bevolking zegt in het bestaan van God te geloven, terwijl 75% van hen actief bezig is met religieuze aangelegenheden. Dit blijkt echter meer het geval te zijn bij de werknemers dan bij de werkgevers, voor wie meestal geld verdienen de hoofdzaak is gebleven.

(meer…)