‘Totale boycot van klantenkaarten’

De Amerikaanse consumentenorganisatie CASPIAN adviseert om niet slimmer te zijn dan het hele systeem waarop  klantenkaarten gebaseerd is. ‘Het beste is een totale boycot van dergelijke kaarten en de gang naar een andere supermarkt waar geen klantenkaarten in gebruik zijn’.

CASPIAN (Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering) is fel tegen de aantasting van de privacy van de consument. Door het gebruik van allerlei soorten klantenklanten die de consument vrijwillig aanschaft, zonder zich daarbij af te vragen hoe het met zijn privacy staat, zijn databases die gegevens over het koopgedrag van diezelfde consument verzamelen, in staat om een totaal inzicht te bieden in het bestedingspatroon van de consument.

(meer…)

Bij de dood van superbankier Edmund Safra

Het is niet de eerste keer dat er een belangrijk internationaal bankier plotseling van het toneel verdwijnt. De schatrijke bankier Edmund Safra, die begin december in Monaco werd vermoord, is in het verleden talrijke malen in verband gebracht met drugshandel, witwaspraktijken, wapenhandel en moord. Telkens kwam Safra er ongeschonden van af. Officieel is zijn naam gezuiverd in een rechtszaak tegen American Express in de tachtiger jaren.
Maar medewerkers van diverse inlichtingendiensten, Amerikaanse financieel rechercheurs, goed ingelichte onderzoeksjournalisten en persoonlijkheden rond Safra weten wel beter.

(meer…)

Terug naar 1930… of nog erger?

In ‘The Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, S.A.) heeft Estelle Lombard het hoofdartikel gewijd aan de DEPRESSIE, die zich over de wereld verspreidt. Op de beurzen in Azië, Rus­land, Zuid-Afrika, de U.S.A., Nieuw-Zeeland, Australië, enz. is een schoksgewijs neergaande lijn te zien. Duizenden kleine­re en grotere bedrijven gaan bankroet, met als gevolg toene­mende werkloosheid, armoe, onrust en verbittering.

(meer…)

Wordt wakker!

De jaren lang voorspelde Japanse Depressie is een feit gewor­den en er is een lawine van slecht nieuws op gevolgd. Europa en de U.S.A. kunnen zich niet aan de gevolgen onttrek­ken. Het gaat immers om een financiële crisis van gigantische afmetin­gen. Het is misdadig het schokkende nieuws te verzwij­gen, onder de tafel te vegen, en met een blij gezicht verder te werken alsof er niets aan de hand is. Aldus Estelle Lombard in ‘The Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, RSA).

(meer…)

Tabaksbaronnen voeren oorlog tegen India

British American Tobacco (BAT), een van de grootste tabakspro­du­centen in de wereld, is actief bezig de verkoop van sigaretten in ontwikkelingslanden te stimuleren.
“In landen zoals Birma, Taiwan, Zuid-Korea en Maleisië heeft BAT enorme winsten gemaakt. Maar vooral in India, een van de grootste markten ter wereld, probeert BAT de markt te veroveren”. Dit zegt Jenny Barraclough in de Britse krant The Guardian.

(meer…)