Idealen PanEuropa beweging praktisch gerealiseerd

Richard Coudenhove Kalergi, de oprichter van de PanEuropa beweging is plotseling weer populair geworden. In korte tijd verschenen er twee biografieën over deze vader van de Europese integratie.
Het gaat om ‘Botschafter Europas. Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi und die Paneuropa-Bewegung in den zwanziger und dreissiger Jahren’, geschreven door Anita Ziegerhofer-Prettenthaler en ‘Richard Coudenhove-Kalergi, Umstrittener Visionär Europas’, geschreven door Vanessa Conze. Beide publicaties verschenen in 2004.

(meer…)

Otto von Habsburg reikt twee prijzen uit

Op voorstel van onder andere aartshertog Otto von Habsburg, de rooms-katholieke strijder voor een christelijk Europa, worden aan Silvius Magnago en Ibrahim Rugova binnenkort de Coudenhove-Kalergi prijs uitgereikt.
Magnago was een belangrijk voorman in Zuid-Tirol. Hij heeft dit gedeelte van Oostenrijk met zijn bevolking voor de Italiaanse invloed bewaard middels een autonomie regeling met Rome (het z.g. Zuid-Tirol verdrag).
Rugova, ex-president van Kososvo, leidde het geweldloze verzet van de Kosovo-Albanezen tegen de Servische en communistische onderdrukking.
Dit meldt Pan-Europa Intern, een informatieblad dat uitgegeven wordt door de Pan-Europa beweging in Duitsland.

(meer…)

Opnieuw eredoctoraat voor Otto von Habsburg

Vorige maand werd de internationale president van de Pan-Europabeweging en lid van het Europese parlement Otto von Habsburg, een eredoctoraat verleend door de Universiteit van Osijek in Kroatië. De Strossmayer Universiteit van Osijek heeft op grond van een voorstel van de juridische en economische faculteit besloten von Habsburg deze eer te verlenen. Dat meldt Pan-Europa Intern, het blad van de jeugdbeweging van de Pan-Europese beweging.

(meer…)

Otto von Habsburg haalt fel uit naar president Clinton

Otto von Habsburg, sinds 1972 president van de internationale Paneuropa Unie en lid van het Europese Parlement, heeft onlangs op zijn verjaardag fel uitgehaald naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright en naar president Clinton.
De verbale aanval op de Verenigde Staten is afgedrukt in het huisblad van de Paneuropa Unie, Pan Europa Deutschland.

(meer…)

Otto von Habsburg ereburger van Tsjetsje­nië

Recentelijk is de voorzitter van de Paneuropa beweging en lid van de Duitse Bundestag, Otto von Habsburg, benoemd tot ereburger van het door de burger-oorlog verscheurde Tsjetsjenië.
Het besluit om Von Habsburg tot ‘s lands hoogste burger te benoemen is door de regering in Grozny genomen, als dank voor de inzet die Von Habsburg ten gunste van het land heeft tentoonge­spreid. President Maschadov deelde de beslissing per fax aan Von Habsburg mede.

(meer…)