“Bewering: Alle religies zijn gelijk, is pure onkunde”

Een heruitgave van het boek van Ravi Zacharias is een intellectuele verdediging van het christelijke geloof. “Als een religie met intellectueel respect behandeld wil worden, dan moet zij altijd de waarheidsvraag stellen, los van de tijdgeest en los van de geestelijke atmosfeer waarin zij leeft”.
De waarheid mag nooit op het altaar van de tolerantie geofferd worden. Dat is het gevaar van het christendom vandaag.

(meer…)

Christenen in India, Pakistan en Nepal

Christelijk echtpaar gearresteerd
Nepal – Babu en Sabitri Varghese, een christelijk echtpaar dat in Nepal een weeshuis leidt, zijn op 27 april gearresteerd op beschuldiging dat zij hindoes hebben bekeerd tot het christelijke geloof. Een rancuneuze oud-werknemer had een foto gestolen waarop een volwassene gedoopt wordt, en er tegen de politie bij gezegd dat het echtpaar kinderen van hindoes doopt. De plaatselijke krant eiste een bedrag van omgerekend tweeduizend euro van het echtpaar. Toen ze daar niet op ingingen heeft de krant de foto gepubliceerd, met de eis dat ze voor minstens zes jaar achter de tralies moeten zitten. Babu (36) en Sabitri (32) zitten in verschillende politiegevangenissen. Het personeel van het weeshuis zorgt nu voor de kinderen Blesson en Benson. (Compass Direct)

(meer…)

Christenvervolgingen wereldwijd

Veiligheidsofficier doodt drie christenen
Egypte – Christenen in Egypte krijgen vrijwel nooit vergunning om een kerk te bouwen of zelfs maar te restaureren. Toen in het dorpje Talhet el Amida, in de Nijlvallei, tijdens een storm de muur die om de kerk staat, gedeeltelijk omwaaide, begonnen de kerkleden spontaan de lemen muur te repareren. Dat was midden in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 mei. Een moslim uit de buurt waarschuwde de politie, die snel ter plaatse was.

(meer…)

Protestantse Kerkdag

De nieuwe Protestantse Kerk in Nederland (PKN) presenteert zich op 12 juni a.s. met een Kerkdag in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Het programma werpt een verrassend licht op de koers, die deze kerk wil inslaan. Veel aandacht is er voor globalisering van de religie, voor wereldwijde en locale oecumene, voor politiek en emancipatie- en vredesbewegingen.
“Blijf niet staren op wat vroeger was” zo zal er gezamenlijk worden gezongen. Er zal een “interactieve presentatie” over islamitische kunst zijn en in de workshop “Hindoes in Nederland; een groep met recht van bestaan” kan men nader kennismaken met hindoe rituelen en muziek.

(meer…)

Europa’s grootste hindoetempel verrijst in het Duitse Hamm

Begin juli moet in Hamm de grootste hindoetempel van Europa ingewijd worden. Het gemeentebestuur van de Duitse stad heeft toestemming voor de bouw gegeven. Ook van kerkelijke zijde is het een en al welwillendheid.
Aan de buitenkant van de tempel prijken inmiddels 180 voorstellingen van hindoegoden. De bouw heeft ongeveer twee miljoen euro gekost die door Hindoes uit Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en de Scandinavische landen bijeen zijn gebracht.
Dit meldt het evangelische weekblad Idea Spektrum.

(meer…)