Mythe en legendevorming rond profeet Mohammed

“Er is niemand die weet welke verhalen over Mohammed waar zijn, en welke verhalen als vrome fantasie of preken in verhaalvorm beschouwd kunnen worden. Misschien dat het er over een paar honderd jaar anders uitziet en er hierover meer zekerheid te geven is, de ene of de andere kant uit, dankzij het werk van archeologen van wie de ouders nog geboren moeten worden. Maar op dit moment, in de eenentwintigste eeuw, is die zekerheid er niet. Er zijn wel verhalen waar sommigen geen twijfel over hebben – maar dat zegt meer over die ‘sommigen’ dan over die verhalen.”

(meer…)

Een internationale ‘gewetensraad’

In een interview naar aanleiding van zijn pensionering en de agigatie rond Geert Wilders, zegt rabbijn Soetendorp: “Het is tijd voor een tegenbeweging. Je hebt al een Veiligheidsraad en ik pleit voor een internationale ‘gewetensraad’ waarin jong en oud, man en vrouw en alle religies en levensbeschouwingen vertegenwoordigd zijn. Deze raad zou in Den Haad -stad van vrede, recht en veiligheid- moeten zetelen. Religie mag nooit meer een aanleiding voor geweld zijn, wij gelovigen hebben elkaar nodig.”

(meer…)

Opperrabijn vindt multiculturalisme een “grote vergissing”

Jarenlang heeft de Joodse Centrale Raad in Duitsland (Zentralrat der Juden in Deutschland)  pleidooien gehouden voor immigratie en meer rechten voor buitenlanders. Vorige week veranderde zij abrupt van mening. De Centrale Raad die bijna de helft van alle 240.000 joden in Duitsland vertegenwoordigt, uit heftige kritiek op de multiculturele samenleving.

(meer…)

Opening van joods-christelijk centrum in Berlijn

Eind oktober is er voor de eerste keer in de geschiedenis van de Duitse hoofdstad een gezamenlijk joods-christelijk centrum geopend.
De in 1996 opgerichte messiasbelijdende gemeente Beit Sar Shalom had tot voor kort haar onderkomen in de baptistengemeente Bethel, als onderhuurder.
De messiasbelijdende gemeente met ongeveer driehonderd leden heeft haar nieuwe onderkomen, een voormalig gemeentehuis, gekocht voor 600.000 euro van de ‘Landeskirchlichen Gemeinschaft’ in het Berlijnse stadsdeel Lichterfelde.

(meer…)