Milieufilm Al Gore misleidend

Al Gore’s film An Inconvenient Truth bevat volgens de Britse Hoge Raad 11 fouten. Eerder al berichtte de Groene Rekenmeester dat het Britse hooggerechtshof had besloten dat de film alleen nog voorzien van een waarschuwing op scholen vertoond zou mogen worden.
Afgelopen week besliste de Raad dat de populaire film van Al Gore misleidend was en dat voor vertoning op onder andere scholen een begeleidend schrijven nodig is waarin staat dat er over het klimaatprobleem ook andere opvattingen bestaan.

(meer…)

VS en West-Europa dumpt zijn afval in Afrika

De afgelopen dertig jaar hebben de Europese landen en de Verenigde Staten een flink aantal Afrikaanse landen gebruikt voor het dumpen van industrieël en huishoudelijk afval. Dit met medeweten en instemming van de desbetreffende Afrikaanse regeringen.
De westerse landen willen hun kosten voor het recyclen van hun industriële bijproducten zo laag mogelijk houden.

(meer…)

Over journalisten die met de waarheid jongleren

Wie wordt er graag belogen? Niemand natuurlijk. Maar als mediaconsumenten zijn we er aan gewend geraakt dat een deel van het dagelijkse nieuws gelogen is. Slechts weinig valse meldingen worden achteraf gecorrigeerd.
Gezien de verbeten concurrentiestrijd om de hoogte van de oplagen, is de stimulans groot om sensationele meldingen die nergens op gebaseerd zijn, maar ook leugens en legenden, via de media te verbreiden.(….)

(meer…)

De watermeloen menigte

In “WorldNetDaily” schreef Ilana Mercer over “The Watermelon Crowd”. Dat zijn de mensen die van buiten groen zijn, maar van binnen rood. Zij combineren elementen van facisme met socialisme, maar ze schijnen er bang van te zijn dat iedereen dat in de gaten zal krijgen.

Ze kwamen in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg enige tijd geleden bij elkaar voor de “World Summit on Sustainable Development”, gefinancierd door de Verenigde Naties. Ze spraken vele mooie woorden en deden erg gewichtig.
De bedoeling van deze plannenmakers is echter een controleapparaat op te richten, dat op de hele wereld een greep krijgt op privé-bezit. Zij willen de verdeling van het geld “stroomlijnen” door het van welvarende landen af te pakken en het aan armen te geven, zodat ze zich kunnen ontwikkelen.

(meer…)

Samenwerking Greenpeace met secte van Maharishi Mahesh Yogi?

In de recente editie van het ‘Deutsche Ärzteblatt’ bericht Hans Joachim Maes over een interessante relatie die mogelijk bestaat tussen de milieuorga­nisatie Greenpeace en de Transcendente Meditatie sekte van Maharishi Mahesh Yogi.
Maes is een Duitse onderzoeksjournalist die al meer dan twintig jaar sekten bestudeert. Maes is in zijn onderzoek naar de achtergronden van de campagne tegen genetisch gemanipuleerde sojabonen op vreemde connecties tussen Greenpeace en de TM sekte gestoten.

(meer…)