Mitt Romney’s mormoonse god woont op fantasieplaneet Kolob

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Het mormoonse geloof van de voormalig Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney is regelmatig ter sprake gekomen. Hij heeft zich hierover enkele malen publiekelijk geuit. Maar wat gelooft hij precies? Of beter gezegd, in welke God wordt hij, volgens de mormoonse leer, geacht te geloven? (meer…)

Mormoonse zending niet effectief?

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Volgens de mormoonse kerk zijn hun zendelingen die uitgezonden worden om de boodschap te verspreiden zeer effectief. Maar daar zijn flinke kanttekeningen bij te maken. Volgens gegevens uit de jaren negentig is maar 75 procent van alle mormoonse zendelingen die voor twee jaar naar het buitenland gaan, succesvol. De helft daarvan is daarna nog steeds actief als officiële zendeling nadat zij de zendingsperiode erop hebben zitten. (meer…)

Fouten in ‘onfeilbare’ Boek van Mormon

Royal Skousen, professor in de linguïstiek en Engelse taal aan de mormoonse Brigham Young University in Salt Lake City, publiceert deze maand een nieuw boek over de ontstaansgeschiedenis van het Boek van Mormon. Daaruit blijkt dat er talloze fouten in de diverse edities zijn ingeslopen.
Dit blijkt uit een artikel in het Amerikaanse dagblad Salt Lake Tribune van begin deze maand.

(meer…)

Mormonen bouwen nieuwe tempel in Kiew

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft sinds zijn oprichting in 1830 een miljoen zendelingen over de gehele wereld uitgestuurd. Dat bericht de Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlijn, die zich baseert op de cijfers van de Mormoonse kerk.
Momenteel zijn er 53.000 zendelingen over 145 landen in de wereld uitgezonden die zich een kleine twee jaar wijden aan hun taak. Het overgrote deel van de zendelingen zijn ongetrouwde jongeren in de leeftijd van 19 tot 25 jaar en oudere echtparen.

(meer…)

Wereldwijd snelle groei Mormonen

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, kortweg de Mormoonse Kerk, groeit snel; veel sneller dan sociologen in het verleden ooit voorspeld hebben.
Wereldwijd zijn er momenteel 12 miljoen Mormonen. In Duitsland zijn er alleen al 36.000 leden.

(meer…)