Ministriële verantwoordelijkheid vormt een pilaar van censuur rond Oranjes

Royaltyverslaggevers en leden van het koningshuis zitten in hetzelfde schuitje. Ze kunnen zich nooit vrijelijk uitspreken. Om dit probleem op te lossen moet de ministeriële verantwoordelijkheid losgelaten worden. Er is nu sprake van een ambivalente verhouding tussen de monarchie en de media.
Voor alles wat een lid van het koninklijk huis zegt of doet is de facto de premier verantwoordelijk.

(meer…)

Eed van trouw

12 februari 2008 kondigde de Zuid-Afrikaanse Minister van Onderwijs, Mw. Naladi Pandor aan dat in de toekomst alle schoolkinderen trouw zouden moeten zweren aan de grondwet van het land. Deze voorgestelde nationale eed  (reeds eerder aangekondigd door  president Thabo Mbeki in zijn Troonrede) is gebaseerd op de preambule van de Grondwet en de hele schooljeugd moet zich de waarden verwoord in deze grondwet “eigen maken.” De eed van trouw luidt als volgt “Wij, de jeugd van Zuid-Afrika, erkennen het onrecht begaan in het verleden en eren hen die  leden en offers brachten voor recht en vrijheid. Wij willen de waardigheid van een ieder respecteren en beschermen en ons inzetten voor gerechtigheid. Wij verklaren oprecht dat wij de rechten en waarden van onze Grondwet zullen verdedigen en beloven te handelen in overeenstemming met de plichten en verantwoordelijkheden die uit deze rechten voortvloeien.” De minister heeft het volk opgeroepen commentaar te leveren; dat is op grote schaal gebeurd. Kenmerkend was een persverklaring van Dr. Pieter Mulder van het Vrijheidsfront Plus: “De eed is niets anders dan een poging van het ANC welks politieke ideologie en gebrekkige interpretatie van de geschiedenis  niets uitgewerkt hebben, om  nu de kwetsbare schoolkindreen te indoctrineren met een blijvend schuldcomplex De eed is gericht op het verleden en niet op de toekomst en zal niets bijdragen tot de opbouw van de natie, maar eerder het volk verdelen.”

(meer…)

Officieren van de Fatah werkten in Gaza met Hamas mee

Door Ali Waked voor Ynet News:

“Tientallen officieren  van de  aan de Fatah verbonden veiligheidstroepen worden verdacht van samenwerking met  Hamas tijdens de overname  van de Gaza-strook door de Islamistische beweging,”  zei een hoge Palestijnse veiligheidsbeambte zondag.

Volgens de beambte zijn enige hoge officieren verdacht van samenwerking met Hamas, zelfs vóór de beslissende serie botsingen met de Fatah. Hij zei dat de officieren  geld kregen van de Hamas in ruil voor  inlichtingen over het inzetten van troepen van de Palestijnse Autoriteit in de Gaza-strook.

(meer…)