Veel organisaties pleiten voor wereldregering

Een wereldregering is een globale politieke en wellicht economische organisatie die voor de gehele wereld of een zeer groot gebied de macht heeft om wetgeving tot uitvoering te brengen. Een dergelijke regering bestaat momenteel niet. De Verenigde Naties worden echter door sommigen gezien als een poging om een wereldregering te vormen.

(meer…)

‭Onthullend boek over duistere jaren in Italië opnieuw uitgegeven

‘Terrorjahre, die dunkele Seite der CIA in Italien’ geschreven door de Duitse journaliste Regine Igel, een boek dat tien jaar geleden is verschenen, is onlangs opnieuw uitgegeven bij F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung in München.

Omdat de belangstelling voor wat er zich in de jaren zeventig en tachtig in Italië heeft afgespeeld nog lang niet is weggeëbd,‭ ‬is het boek herzien en aangevuld met de nieuwste bevindingen.

(meer…)

Turkije doet mee

De republiek Turkije trekt steeds meer de aandacht, omdat het geleidelijk een grotere rol begint te spelen in het wereldgebeuren. Het is nog steeds voornamelijk een agrarisch land, maar de industrialisatie vordert gestaag. Er zijn zeven havensteden en meerdere vliegvelden. Land- en luchtmacht werken met ongeveer twee miljoen dienstplichtigen en beschikken over de modernste wapens.

In 1952 trad Turkije toe tot de NAVO. Op het ogenblik is de regering in Ankara in onderhandeling met de Australische regering om een verdrag af te sluiten voor militaire samenwerking. Officieren en onderofficieren zullen tijdens hun opleiding worden uitgewisseld, voor een allround oriëntatie, schrijft het Australische weekblad “The Bulletin”.

(meer…)

Wie bewapent het Al­banese leger?

Enkele weken voordat de NAVO de bombardementen inzette tegen doelen in Servië, werd de troonopvolger voor de Albanese kroon, koning Leka Zogu, in Johannes­burg in Zuid-Afrika gearresteerd wegens illegaal wapenbezit.

Leka Zogu, bij Albanese monarchisten beter bekend als koning Leka de Eerste, werd samen met drie medewerkers op 5 februari jl. opgepakt wegens het in bezit hebben van 70 handvuurwapens en een onbekend aantal mitrailleurs, karabijnen, granaatwerpers, raketwerpers, landmijnen, meer dan 80 granaten en 14.000 stuks munitie.

(meer…)