Lucis Trust viert New Age feesten

De Britse New Age organisatie Lucis Trust heeft een aantal activiteiten op haar programma staan:
In mei zal de jaarlijkse World Invocation Day worden gehouden voorafgaande aan de Arcane School Conference van 29-30 mei.

Tijdens de World Invocation Day worden deelnemers voorbereid niet alleen voor een nieuwe civilisatie en cultuur met ‘global values’, maar ook voor ‘een nieuwe spirituele dispensatie’.

(meer…)

Jordaanse koning Abdullah stelt doopcentrum ter beschikking

De Jordaanse koning Abdullah II stelt de Baptische Wereldalliantie een stuk grond bij de rivier de Jordaan ter beschikking, waar begin 2009 een kerk en een doopcentrum opgericht zal gaan worden.
Dit zal op dezelfde plaats zijn waar Johannes de Doper een kleine tweeduizend jaar geleden Jezus heeft gedoopt. Deze gebeurtenis staat beschreven in de Bijbelboeken Johannes 3 en Marcus 1.
De inwijding van het gebouw staat volgens David Coffey, sinds 2005 voorzitter van de Baptische Wereldalliantie, in het voorjaar van 2009 gepland. Het is de bedoeling dat het centrum niet alleen ter beschikking zal staan voor alleen maar baptisten, maar voor alle christelijke gelovigen. Het hele project zal ongeveer 2 miljoen dollar gaan kosten.

(meer…)

Een internationale ‘gewetensraad’

In een interview naar aanleiding van zijn pensionering en de agigatie rond Geert Wilders, zegt rabbijn Soetendorp: “Het is tijd voor een tegenbeweging. Je hebt al een Veiligheidsraad en ik pleit voor een internationale ‘gewetensraad’ waarin jong en oud, man en vrouw en alle religies en levensbeschouwingen vertegenwoordigd zijn. Deze raad zou in Den Haad -stad van vrede, recht en veiligheid- moeten zetelen. Religie mag nooit meer een aanleiding voor geweld zijn, wij gelovigen hebben elkaar nodig.”

(meer…)

Amerikaans onderwijssysteem steeds meer in greep van New Age

Op Amerikaanse scholen worden kinderen steeds meer geïndoctri­neerd met de gedachtewereld van de New Age. Onderwijsprogramma’s en lesmaterialen propageren globale spiritualiteit, wereldburger­schap, een kosmische mentaliteit, holistische educatie, kortom een politieke correctheid waarin geen plaats is voor individuen met afwijkende meningen of mensen met traditionele en christelij­ke waarden.

(meer…)

Er zit meer achter de Brahma Kumaris World Spiritual University

Enkele tientallen Amsterdamse agenten blijken volgens politiewoordvoerder Klaas Wilting al jaren cursussen positief denken gevolgd te hebben bij het spirituele centrum Brahma Kumaris. Bronnen binnen de politie zeggen dat agenten nog steeds incidenteel deze cursussen volgen.
Het Parool wijdde begin maart een artikel aan dit Brahma Kumaris centrum, dat volgens de krant “een eindtijd sekte” zou zijn. Interessanter is wie achter dit spirituele imperium steekt.

(meer…)