Een wereldoorlog van wereldbeelden

In bijna alle delen van de wereld leven christenen in multireligieuze samenlevingen. Dit is niet alleen een uitdaging voor individuen, maar zeker ook voor de staat en de kerk. De kerk bijvoorbeeld is hard op zoek naar een nieuw begrip en interpretatie van de gemeente. Prof. Hans Küng, een Duitse Roomse vrijheidstheoloog beschrijft dat als volgt: “There will be no peace among the nations without peace among the religions. There will be no peace among the religions without a dialogue among the religions.”1) (meer…)

Jordaanse koning Abdullah stelt doopcentrum ter beschikking

De Jordaanse koning Abdullah II stelt de Baptische Wereldalliantie een stuk grond bij de rivier de Jordaan ter beschikking, waar begin 2009 een kerk en een doopcentrum opgericht zal gaan worden.
Dit zal op dezelfde plaats zijn waar Johannes de Doper een kleine tweeduizend jaar geleden Jezus heeft gedoopt. Deze gebeurtenis staat beschreven in de Bijbelboeken Johannes 3 en Marcus 1.
De inwijding van het gebouw staat volgens David Coffey, sinds 2005 voorzitter van de Baptische Wereldalliantie, in het voorjaar van 2009 gepland. Het is de bedoeling dat het centrum niet alleen ter beschikking zal staan voor alleen maar baptisten, maar voor alle christelijke gelovigen. Het hele project zal ongeveer 2 miljoen dollar gaan kosten.

(meer…)

“Professor Anne van der Meiden doet zijn geloof in de uitverkoop”

Op 14 september vorig jaar vierde de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden in de Grote Kerk in Den Haag zijn 250-jarig bestaan. De orde organiseerde ter gelegenheid van deze viering het symposium ‘Religie van de toekomst in Nederland’.
Vijf gerenommeerde vertegenwoordigers van grote religieuze stromingen in Nederland was gevraagd om hun toekomstverwachtingen aangaande interreligieuze communicatie voor het voetlicht te brengen, aldus het vrijmetselaars tijdschrift Thoth, begin 2007.

(meer…)

Maria, de Moeder van de heidense Eenheid

Triomf van het Hart, het blad dat uitgegeven wordt door de Roomse stichting “Familie van Maria de Medeverlosseres” (FMM) in Amsterdam, maakt het in een uitgave wel heel bont.
De organisatie, verantwoordelijk voor de jaarlijkse Internationale Gebedsdagen ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren, meent dat Maria nu voor elke godsdienst iets kan betekenen.

(meer…)

Westerse wereld moet terug naar Christus

Os Guinness, de christelijke cultuurfilosoof wil dat de westerse wereld terugkeert naar Christus.
Onze cultuur moet getransformeerd worden: “een positief getuigenis, helder fris en duidelijk. Confrontatie: een nee tegen wat paus Johannes Paulus met recht de oprukkende cultuur van de dood heeft genoemd, maar bovenal demonstratie, waarbij we de liefde van Christus zichtbaar maken in ons handelen. Allemaal dingen waar Francis Schaeffer zich sterk voor maakte.”

(meer…)