Tag: Onderwijs

Onderwijs in Zuid-Afrika

In de ‘Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, S.A.) heeft de onderwijsdeskundige S.L. Chapman geschreven over de gang van zaken in de scholen in Zuid-Afrika. Hij gaat uit van een bericht in de ‘Sunday Times...

Lees verder

Lager onderwijs crisis

In veel Westerse landen is het moeilijker geworden voor de onderwijge­venden bij het lager onderwijs. Tenminste, als ze hun werk gewetensvol willen doen. Niet alleen krijgen hun scholen minder geld ter beschikking dan voorheen,...

Lees verder

Les geven thuis

De ‘Wild-West’ toestanden in sommige scholen, in verschillende landen, maar met name in de V.S., hebben duizenden ouders ertoe gebracht hun kinderen thuis les te geven. Hierover heeft David C.Churbuck geschreven in...

Lees verder

Onvrede over buitenlanders

“Met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen nog vers in het geheugen, zullen tal van Nederlanders door hun stemgedrag uiting geven aan hun onvrede over buitenlanders”. Aldus Ds.Abma, Hervormd predikant in Gouda....

Lees verder
Bezig met laden