Vervrouwelijking  op Universiteiten

Waarom zou een zichzelf respecterende jongen  één van de steeds meer vervrouwelijkende universiteiten in Amerika willen bezoeken? De meeste van deze onderwijsinstellingen hebben de laatste veertig jaar met horten en stoten een donzige, roze speelhoek voor de studie van het feminisme  en propaganda voor “haar verhaal” gevormd  waarover colleges gegeven worden temidden van een groene drab van Moeder Aarde-milieu-activisme en een koudwatervrees voor industrie.

(meer…)

‘Amerikaanse school­boeken politiek correct’

Pressiegroepen aan zowel de rechter- als de linkerzijde van het politieke spectrum vinden elkaar in het censureren en politiek correct houden van schoolboeken die gebruikt worden binnen het Amerikaanse onderwijssysteem.
Dat gaat ten koste van het Darwinistische evolutiemodel, maar ook negatieve beschrijvingen van het traditionele Amerikaanse familieleven en de ‘American way of life’ zijn niet langer toegestaan.

(meer…)

Onderwijs in Zuid-Afrika

In de ‘Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, S.A.) heeft de onderwijsdeskundige S.L. Chapman geschreven over de gang van zaken in de scholen in Zuid-Afrika. Hij gaat uit van een bericht in de ‘Sunday Times Metro’ over het schoolhoofd Mike Davey, van de ‘Fred Norman High school’ in Emmerdale (Zuid-Johannesburg). Dit schoolhoofd stuurde een brief naar alle ouders waarin stond: “Zorg ervoor, dat uw kinderen zich behoorlijk gaan gedragen, of ik zal weigeren hen nog langer les te geven. Houdt ze onder controle! Laat de meisjes ophouden met zwanger te worden!”. Ten einde raad door al het ongedisciplineerde gedrag van zijn leerlingen, heeft hij de deuren gesloten en weigert ze weer open te doen, totdat alle ouders persoonlijk contact met hem opgenomen hebben. (meer…)

Het gaat niet goed met de Britse bevolking

Als het spreekwoord ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ juist is, dan ziet de toekomst van Engeland er slecht uit.
Talloze berichten in de Britse pers klagen over de toestand van de jeugd.
Ze zijn te dik, te lui, lezen te weinig, ze kijken te veel televisie, slapen te weinig, leveren slechte prestaties op school, drinken te veel, gebruiken te veel drugs en zijn te veel bezig met internet, surfend van de ene pornosite naar de andere.

(meer…)

Amerikaans onderwijssysteem steeds meer in greep van New Age

Op Amerikaanse scholen worden kinderen steeds meer geïndoctri­neerd met de gedachtewereld van de New Age. Onderwijsprogramma’s en lesmaterialen propageren globale spiritualiteit, wereldburger­schap, een kosmische mentaliteit, holistische educatie, kortom een politieke correctheid waarin geen plaats is voor individuen met afwijkende meningen of mensen met traditionele en christelij­ke waarden.

(meer…)