Tag: Politiek

De wereld-situatie.

De gepen­sioneerde Amerikaanse generaal Albion Knight heeft in het maandblad ‘The McAlvany Intelligence Advisor’ een over­zicht gegeven van de huidige situatie van de wereld, kort samenge­vat. (1) De z.g....

Lees verder

Het is geen spel meer.

Het leger van Israël bereidt zich voor op een oorlog met Syrië dit jaar, zegt Steve Rodan in ‘The Jerusalem Post’ (internati­onal edition) onder het opschrift “Het is geen spel meer”. De generaals weten...

Lees verder

Maak er ernst mee.

Premier Netanyahoe van Israël wordt kritisch bekeken door andere landen, maar ook thuis. Het verschil is, dat ‘de we­reld’ liefst ziet, dat hij over zich heen laat lopen, maar zijn landgenoten willen dat hij meer...

Lees verder

Rampen in Afrika.

In ‘Frontline Fellowship News’ geeft Dr.Peter Hammond de ervaringen weer van hem en zijn medewerkers, die allen als zendelingen werkzaam zijn in Soe­dan, Angola, Malawi, Moçambi­que, Zambia, Zimbabwe en Rwanda. Zij...

Lees verder

Communisten onder ons

Dr. Fred Schwarz (‘Christian Anti-Communism Crusade’, Long Beach, USA) heeft niet voor niets gewaar­schuwd, dat de Commu­nisten doorwerken vermomd als hel­pers van al degenen, die een grief hebben tegen hun overheid....

Lees verder

Bedreigde mensheid.

In het maandblad ‘Prophetic Observer’ (Oklahoma, USA) heeft ds N.W.Hutchings onlangs uitvoerig geschreven over de geheim­zin­nige wapens, waarmee het voortbestaan van de mensheid wordt bedreigd. Het gaat om: 1) het...

Lees verder

Met volle kracht vooruit?

Het plan voor de verdere verde­ling van de staat Israe­l tussen de Joden en de Palestijnen, bekend als ‘Oslo 2’, is onderte­kend en ‘The Jerusalem Post’ (interna­tional edition) spreekt van “met...

Lees verder
Bezig met laden