Revolutionair gewroet in Indo­nesië.

Sinds 1908 zijn er in het voormalige Nederlands-Oost-Indië van tijd tot tijd, op verschillende plaatsen, oproerige ele­menten aan het werk geweest, maar in 1927 werd het een alle eilanden omvattende beweging door de ‘Partei Nasional Indone­sia’ van de nationaal-socialist Soekarno. Hij ging tijdens de tweede wereldoorlog samenwerken met de Japanse bezetters en na de bevrijding met de communisten.

(meer…)

Gesprek met minister Lee Kuan Yew.

De stichter van de stad-staat Singapore, minister Lee Kuan Yew, stond de Australische verslaggever van het weekblad ‘The Bulletin’, John Arbouw, een interview toe. Dit ter gelegenheid van zijn 75ste ver­jaardag.
Minister Lee stichtte zijn land in 1965 door het af te scheiden van Maleisië en te beginnen de zee van hutjes van bamboe en plaatijzer te vervangen door een moderne stad-staat met op Rotterdam na de drukste haven ter wereld en een massa fabrieken. Er bestaat praktisch geen werkeloosheid en geen criminaliteit. Er liggen geen propjes papier of sigarettepeukjes op straat …

(meer…)

De wereld-situatie.

De gepen­sioneerde Amerikaanse generaal Albion Knight heeft in het maandblad ‘The McAlvany Intelligence Advisor’ een over­zicht gegeven van de huidige situatie van de wereld, kort samenge­vat.
(1) De z.g. ‘koude oorlog’ is niet voorbij. De Russen hebben hun hele arsenaal aan moderne nucleaire strategische wapens ter beschiking en klaar voor gebruik. Af en toe laten ze daar iets van doorschemeren in diplomatieke gesprekken. President Clinton heeft hen bovendien medezeggenschap gegeven in be­slissingen van de NAVO.

(meer…)

Palestijnen bouwen enorme politiemacht

De Palestijnse Autoriteit van Arafat is bezig een enorme politiemacht op te bouwen. Op dit moment hebben de Palestijnen 16.000 politiemensen meer dan volgens het met Israel gesloten Oslo-akkoord is toegestaan. Dit meldt Christenen voor Israel in het juni nummer.

(meer…)

Duitse ruk naar rechts beschreven in het boek ‘Rechtsschreiber’

De recente verkiezingsoverwinning van de rechts-extremistische DVU (Deutsche Volks Union) staat niet op zichzelf. Duitsland staat volgens de schrijvers van het boek ‘Rechtsschreiber’ aan de vooravond van een grote ruk naar rechts.
“Een nieuwe politieke stroming dringt zich op en vecht om de openbare mening te kunnen beheersen”. Deze heterogene stroming omvat de oude en de nieuwe rechtsen en strekt zich uit van de rechts nationaal-liberale vleugel van de FDP, via de CDU en rechtsge­worden linksen tot zelfs rechtsextre­misten toe die inmiddels allen hun sympathisanten binnen de media hebben.

(meer…)