Rooms-Katholieken gaan opnieuw bidden tot de aartsengel Michaël

“In een verrassende, maar bizarre wending heeft het Vaticaan op 29 september een verklaring uitgevaardigd waarin staat dat “de heilige vader” de gelovigen oproept om tijdens de oktobermaand elke dag de Rozenkrans te bidden alsook het gebed tot de H. Aartsengel Michaël, “om H. Moeder van God en de H. Aartsengel Michaël te vragen de Kerk te beschermen” van de aanvallen van de “Grote Aanklager,” en om haar leden meer bewust te maken van de “zonden, fouten en misbruiken die in het verleden en het heden zijn gepleegd.” Deze oproep is voor velen een schok”.

Dit meldt Restkerk op zijn website. Restkerk is een conservatief rooms-katholieke stroming die weinig van het beleid van de huidige paus moet hebben.

Ook hebben inmiddels verschillende bisschoppen in de VS hebben besloten om het gebed tot de H. Aartsengel Michaël na de Mis opnieuw in te voeren, ruim 50 jaar nadat het werd afgeschaft na het 2de Vaticaans Concilie. Vader Anderson zei dat dit gebed nodig is “om de Kerk terug te nemen.

(meer…)

Padre Pio, oplichter of heilige?

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Op 16 juni 2002 wordt Padre Pio, 34 jaar na zijn dood, in aanwezigheid van 1 miljoen gelovigen op het St. Pietersplein in Rome door paus Johannes Paulus heilig verklaard. Drie jaar eerder was Padre Pio al in een versnelde procedure zalig verklaard. Tientallen jaren bestreed het Vaticaan Padre Pio als bedrieger. Maar door het simpele volksgeloof van het kerkvolk moest het Vaticaan toegeven. Een charlatan voor de leiding in Rome, een heilige voor het volk. (meer…)

Franse ex-vrijmetselaar beschuldigt loge

Franse ex-vrijmetselaar beschuldigt loge

Een voormalig vrijmetselaar heeft zware beschuldigingen tegen de Franse vrijmetselarij geuit. Volgens Maurice Caillet ondermijnen de vrijmetselaars de politiek en bedreigen afvalligen met de dood. Dat zegt hij in een interview met het Rooms-Katholieke persbureau Zenit in Rome.
Caillet is voormalig chirurg en geneesheer in een Parijs ziekenhuis en schrijver van een aantal boeken over de vrijmetselarij. Caillet was diep geïnteresseerd in de vrijmetselarij, esoterie, Rozekruizers en het occultisme.

(meer…)

Historische studie over Vaticaanse concilies uitgegeven

Peter Maslowski’s boek ‘Papstkirche ohne Heiligenschein’ is oorspronkelijk in 1966 geschreven. Jarenlang lag het manuscript op de plank. Uitgeverijen waagden er zich niet aan. In 1980 leek het er even op dat het boek uitgegeven zou worden. Uiteindelijk kwam het er niet van.
Mede door druk vanuit het Vaticaan moest de verschijning in Duitsland lang op zich laten wachten. En ook uitgeverijen in de toenmalige DDR wilden het boek niet publiceren. Het boek was niet ‘marxistisch’ genoeg. Nu is het dan voor het eerst verschenen bij het linkse Alibri Verlag in Aschaffenburg.

(meer…)

Zegen voor dieren in kerkdienst

Op 4 oktober jl. was het de naamdag van Franciscus van Assisi (1181-1226). Ter gelegenheid hiervan werden er op de eerste zondag van deze maand tijdens roomse kerkdiensten in Duitsland dieren gezegend. Voor de roomse kerk geldt Franciscus van Assisi als beschermheilige van de dieren.
Volgens de overlevering zou hij voor de dieren gepredikt hebben en zich voor hen hebben ingezet. Dat dierendag op 4 oktober gevierd wordt, gaat terug op de sterfdag van Franciscus.

(meer…)