Wat de mainstream media je niet vertelt over Jeffrey Epstein

Wat de mainstream media je niet vertelt over Jeffrey Epstein

Auteur Ella Ster schrijft op zijn website het volgende over de zaak Jeffrey Epstein, enkele dagen voordat Epstein dood in zijn cel gevonden werd.

De strafzaak tegen Jeffrey Epstein is verweven met veel andere strafzaken. In zijn zaak zal zeer belastend bewijsmateriaal tegen onder andere de Clintons naar buiten komen. Epstein is de eerste belangrijke dominosteen die valt. Zijn arrestatie kan leiden tot schokkende onthullingen, waar de mainstream media nu nog over zwijgen.

(meer…)

Ziekelijke fascinatie voor de dood

“Drie maanden lang gaat het in het Rijksmuseum over de enige zekerheid in het leven: de Dood. Over de omgang met de Dood, de kunst van de Dood en over -zou het er zijn? – het leven erna. Dertien vijdagavonden zijn er levendige evenementen: lezingen, films, concerten en gedichten. (—) Het leven is kort en vergankelijk, wisten ze in vroeger eeuwen. Dus kom, zolang het nog kan, naar het Rijksmuseum”.

(meer…)

Het getal 666

Dit getal duikt steeds meer op. In telefoonnummers, giro- en bankrekeningen. Maar ook zinnebeeldig in de betekenis van emblemen en wapenschilden. Dit getal van Lucifer, ontleend aan kabbalistische mystiek, moet succes en welvaart brengen. Door tegenstellingen te overbruggen geeft dit getal magische kracht in de 21e eeuw aan de moderne supermens.

(meer…)

Schaduwzijden van de islam

De schriftislam en de volksislam moeten als twee soorten islam beschouwd worden.
Met de schriftislam, of de orthodoxe islam, wordt de islam van de geleerden bedoeld, de leer die aan de islamitische theologische instellingen wordt onderwezen.
De volksislam daarentegen is de islam van de volkspredikers en geloof van het doorsnee volk. Het is de doorleefde islam, een wereld waarin geesten en demonen een belangrijke rol spelen.

(meer…)

De USA en wij

In een rondzendbrief van het “International Christian Zionist Center” in Jeruzalem schreef de directeur, Jan Willen van der Hoeven, zijn verwondering uit over het onbegrip, dat er onder de mensen heerst, over wat er allemaal gebeurt op de wereld, en met name wanneer het gaat over de Verenigde Staten van Amerika. Hij wijst er met nadruk op, dat we feitelijk nog een democratisch geregeerde wereld hebben dank zij de inspanningen van de U.S.A. Amerikaanse troepen hebben in 1944-1945 Europa gered uit de handen van de Nazi’s, en zij hebben Europa in staat gesteld weer op de been te komen, de puinhopen op te ruimen, de boel weer op te bouwen.

(meer…)