Veel organisaties pleiten voor wereldregering

Een wereldregering is een globale politieke en wellicht economische organisatie die voor de gehele wereld of een zeer groot gebied de macht heeft om wetgeving tot uitvoering te brengen. Een dergelijke regering bestaat momenteel niet. De Verenigde Naties worden echter door sommigen gezien als een poging om een wereldregering te vormen.

(meer…)

Vrije wereld verraden door de VN

Door Bill Wilson, hoofdanalyticus van Koeng’s International News.

De vrije wereld die erop vertrouwd hebben dat de VN waakt om verspreiding van kernwapens te voorkomen, is verraden, niet alleen door het niet op zijn taak berekende Internationale Atoomenergie Agentschap, de nucleaire waakhond van de VN, maar ook door de corrupte belangenverstrengeling gedemonstreerd door China en Rusland die elke actie tegen Iran of Noord-Korea blokkeerden Het type en schaduw van de ene wereldregering, de Verenigde Naties hebben de verspreiding van atoomwapens en atoomtechnologie naar landen die het terrorisme steunen oogluikend toegelaten.

(meer…)

VS en West-Europa dumpt zijn afval in Afrika

De afgelopen dertig jaar hebben de Europese landen en de Verenigde Staten een flink aantal Afrikaanse landen gebruikt voor het dumpen van industrieël en huishoudelijk afval. Dit met medeweten en instemming van de desbetreffende Afrikaanse regeringen.
De westerse landen willen hun kosten voor het recyclen van hun industriële bijproducten zo laag mogelijk houden.

(meer…)

Occulte oproep tot vrede tussen godsdiensten

Op 2 juni a.s. is het World Invocation Day. Er zal wereldwijd op diverse plaatsen een wereldgebed worden uitgesproken met het doel wereldgodsdiensten nader tot elkaar te brengen en de wereldvrede te bevorderen.
Deze World Invocation Day wordt onder andere georganiseerd door de Lucis Trust, een New Age organisatie in 1922 opgericht door Alice en Foster Bailey. Alice Bailey was samen met Helene Blavatsky, oprichtster van de Theosofie, medeverantwoordelijk voor de introductie van het oosterse godsdienstige denken in het westerse cultuurgebied.

(meer…)