‘Idee van Amerika als christelijke natie is een mythe’

‘Idee van Amerika als christelijke natie is een mythe’

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Het idee dat Amerika als christelijke natie is opgericht en dat Amerika vanaf zijn oprichting altijd een christelijke natie is geweest, is een mythe die door historici en door de Founding Fathers zelf is gecreëerd om latere generaties de overtuiging mee te geven dat Amerika deel uitmaakt van een goddelijk plan. Er is bij hen geen enkele intentie geweest om Amerika op christelijke en Bijbelse principes te funderen.
Religie is in Amerika veel meer een ‘moral code of conduct’, een ‘framework of morality’ en heeft eigenlijk weinig te maken met het bijbels-evangelische geloof. (meer…)

Vrijmetselaarscongres in Hamburgse St.Michaelis kerk

Vrijmetselaarscongres in Hamburgse St.Michaelis kerk

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
De Evangelisch-Lutherse kerk in Duitsland (EKD) heeft in de afgelopen jaren al heel wat soorten evenementen binnen haar kerkdeuren georganiseerd. Bioscoopdagen, disco’s, modeshows, kunsttentoonstellingen en sinds oktober nu ook het eerste vrijmetselaarscongres. Een unicum in Europa. (meer…)

Afbraak van waarden en normen

Afbraak van waarden en normen

Deze verwachting van de tweede komst van Jezus was het thema van een conferentie in Duitsland van 8 tot 11 oktober 2009. In de Middeleeuwse stad Bad Gandersheim vergaderde het International Christian Network (ICN) 1) om na te denken over “De ene Kerk van Christus wachtend op Zijn wederkomst.”  Christenen uit geheel Europa zien vol hoop uit naar de dag dat Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en te doden; Wiens rijk geen  einde zal hebben. 2) Wanneer in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in  den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is. (Filippenzen 2: 10,11)

(meer…)

Franse ex-vrijmetselaar beschuldigt loge

Franse ex-vrijmetselaar beschuldigt loge

Een voormalig vrijmetselaar heeft zware beschuldigingen tegen de Franse vrijmetselarij geuit. Volgens Maurice Caillet ondermijnen de vrijmetselaars de politiek en bedreigen afvalligen met de dood. Dat zegt hij in een interview met het Rooms-Katholieke persbureau Zenit in Rome.
Caillet is voormalig chirurg en geneesheer in een Parijs ziekenhuis en schrijver van een aantal boeken over de vrijmetselarij. Caillet was diep geïnteresseerd in de vrijmetselarij, esoterie, Rozekruizers en het occultisme.

(meer…)

Beroemde vrijmetselaarsbijbel te bezichtigen

Beroemde vrijmetselaarsbijbel te bezichtigen

In juni vorig jaar vond er in het Maçonniek-Historisch Museum in Plano, Texas een tentoonstelling plaats waar de beroemde vrijmetselaarsbijbel voor het publiek te zien was.
Dat meldt het maandblad Scottish Rite Journal in zijn recente uitgave van december 2008. De tentoonstelling vond plaats van 27 tot 29 juni jl. Het is niet ongewoon dat het Scottish Rite Journal interessante feiten pas maanden later vermeldt.

(meer…)