Een wereldoorlog van wereldbeelden

In bijna alle delen van de wereld leven christenen in multireligieuze samenlevingen. Dit is niet alleen een uitdaging voor individuen, maar zeker ook voor de staat en de kerk. De kerk bijvoorbeeld is hard op zoek naar een nieuw begrip en interpretatie van de gemeente. Prof. Hans Küng, een Duitse Roomse vrijheidstheoloog beschrijft dat als volgt: “There will be no peace among the nations without peace among the religions. There will be no peace among the religions without a dialogue among the religions.”1) (meer…)

Liefde centraal op derde Lausanne congres

KAAPSTAD-LIENDEN, Het KNP:
Van 17 tot 24 oktober 2010 vond in Kaapstad (Zuid-Afrika) het grootste zendingscongres aller tijden plaats. Dit derde Lausanne wereldevangelisatie Congres werd georganiseerd in samenwerking met de World Evangelical Alliance. 4200 gedelegeerden uit 197 naties waren aanwezig. En via internet waren nog eens 100.000 andere christenen in staat om aan de gebeurtenissen deel te nemen. Het was een grote gebeurtenis, waarbij gebruik werd gemaakt van de meest up-to-date multimediale en digitale faciliteiten. Het thema van de conferentie was: “Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende” (2 Korinthe 5:19). De Bijbelstudies waren gebaseerd op de brief van Paulus aan de Efezieërs. Het doel van de conferentie was om de gehele kerk te mobiliseren om zodoende het Evangelie over de gehele wereld te verspreiden. (meer…)

Afbraak van waarden en normen

Afbraak van waarden en normen

Deze verwachting van de tweede komst van Jezus was het thema van een conferentie in Duitsland van 8 tot 11 oktober 2009. In de Middeleeuwse stad Bad Gandersheim vergaderde het International Christian Network (ICN) 1) om na te denken over “De ene Kerk van Christus wachtend op Zijn wederkomst.”  Christenen uit geheel Europa zien vol hoop uit naar de dag dat Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en te doden; Wiens rijk geen  einde zal hebben. 2) Wanneer in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in  den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is. (Filippenzen 2: 10,11)

(meer…)

Bijeenkomst van de wereldraad van kerken  (WCC)

Christelijke top geconfronteerd met een wereld van ‘radicale veranderingen: “ Innerlijke verdeeldheid en Kloven tussen Christenen en Moslims

(door Brian Murphy, New York Times)

PORTO ALEGRE, Brazilië, 14 febr. 2006.
Leiders en afgevaardigden uit de gehele Christenheid zijn dinsdag begonnen aan hun meest grootse bijeenkomst in bijna een decennium met een groot aantal moeilijke zaken op hun agenda. Enkele punten waren de grote inwendige verscheurdheid en de vermindering van de conflicten met de Islam, die nog groter geworden zijn door de spotprenten over de profeet Mohammed.

(meer…)

Toetreding Turkije tot de EU?

Premier Balkenende betoogde in zijn rol van EU voorzitter in juli voor het Europese Parlement, dat Europa bij de besluitvorming over de toetreding van Turkije zich niet mag laten leiden door angst voor de islam. Dit tot genoegen van de socialisten, liberalen en groenen.
De christen-democraten hadden met dit standpunt van hun geestverwant duidelijk moeite, evenals de Franse president Chirac, maar Balkenende toonde zich onvermurwbaar.

(meer…)